0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gelen Malzeme Muayenesi – Incoming Inspection Nedir? Ne demektir?

0

Gelen Malzeme Muayenesi – Incoming Inspection Nedir? Ne Demektir?

Gelen Malzeme Muayenesi – Incoming Inspection Nedir? Ne Demektir?, Gelen malzemenin spesifikasyonlara uygunluğunu saptamak üzere yapılan test, muayene vb. faaliyetler.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Gelen Malzeme Muayenesi – Incoming Inspection nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Gelen malzemenin spesifikasyonlara uygunluğunu saptamak üzere yapılan test, muayene vb. faaliyetler.

Gelen Malzeme Muayenesi – Incoming Inspection sözlük anlamı Gelen malzemenin spesifikasyonlara uygunluğunu saptamak üzere yapılan test, muayene vb. faaliyetler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Ürün Ailesine Göre Depolama Politikası – Family Storage Policy Birbiriyle eşzamanlı olarak işlem gören malzemelerin veya aynı ürün ailesine ait ürünlerin birbirlerine yakın stok alanlarında depolanması politikası.

Özel Karayolu Taşıması – Private Trucking Bir şirketin, sahip olduğu malları, kendi karayolu araçlarıyla taşıması.

Özvarlık Temelli Lojistik Şirket – Asset Based Provider Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olan lojistik şirket.

ABC Faturalama – ABC Billing Özel faaliyetlere yönelik olarak, faaliyet tabanlı faturalama işlemi (Bu eylem, öncelikli olarak üçüncü parti lojistik (3PL) şirketler için tasarlanmıştır. Faturalandırılabilir ücretlerin hesaplanmasına olanak tanır. Örneğin, bir 3PL şirketi, depolama ve diğer katma değerli faaliyetlerin yanısıra, her bir satış fişi/faturası için işlem ücreti belirleyebilir)

Gerçek Zamanlı İşleme – Real – Time Processing Bir işletme uygulaması gerçekleştiğinde verinin anlık olarak işlenmesi (Bilginin daha sonra topluca işlenmesine dayalı yığınsal işlemenin karşıtıdır)

Şeffaf Fiyatlandırma – Pricing Transperancy Taşımacılığın etkin ve verimli yapılmasından doğacak kazancın, âdil paylaşımı için uygulanan şeffaf mâliyetlendirme çalışması.

Cross Docking Türkçe?deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Dar Koridor Çakası – Reach Truck Dar koridorlarda kullanılan, yandan yüklemeli çatallı kaldıraç (forklift)

RFID Etiketi – Tag, Transponder Üzerine takıldığı ürünlerle ilgili bilgileri, radyo sinyaline cevap vererek ileten nesne.

Ölçek Ekonomisi – Economy of Scale Yüklemenin miktarı arttıkça birim başına düşen mâliyetin düşeceğinin ifâdesi.

Dalgasal Toplama – Wave Picking Sevkedilecek malzemenin bekleme süresini enazlamak için toplama listelerini seçme ve sıralama yöntemi (Toplama emirlerinin, aynı ürünler, aynı taşıyıcı, aynı varış noktası biçiminde dalgalar hâlinde oluşturulmasıdır. Bölgesel toplamada toplama emirleri bölge bazında oluşturulur, tüm bölgeler aynı zamanda toplanır, ürünler daha sonra sınıflandırılır ve sevkiyata göre konsolide edilir. Dalgasal toplama ise daha hızlı bir yöntemdir, toplama emirleri düzenlenirken taşıma aracı ve varış noktaları dikkate alınır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.