0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Geleneksel İşletme – Brick – and – Mortar Nedir? Ne demektir?

0

Geleneksel İşletme – Brick – and – Mortar Nedir? Ne Demektir?

Geleneksel İşletme – Brick – and – Mortar Nedir? Ne Demektir?, Tümüyle e – ticaret tabanlı olmaktan ziyâde bina, demirbaş, depo, araç, mağaza vb. varlıklara sahip olan firma.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Geleneksel İşletme – Brick – and – Mortar nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Tümüyle e – ticaret tabanlı olmaktan ziyâde bina, demirbaş, depo, araç, mağaza vb. varlıklara sahip olan firma.

Geleneksel İşletme – Brick – and – Mortar sözlük anlamı Tümüyle e – ticaret tabanlı olmaktan ziyâde bina, demirbaş, depo, araç, mağaza vb. varlıklara sahip olan firma.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Güzergah Planlama – Route Planning Sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, mâliyet, zaman vb. bilgilere göre başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi süreci.

Sürekli Üretim – Continuous Manufacturing Yüksek miktarlarda üretilen ama düşük düzeyde çeşitlilik gösteren ürünler için uygulanan üretim şekli (Ana özelliği; ürün akışı (ürünün hareket hâlinde olması) ve tesislerin üretilecek ürüne göre tasarlanmasıdır. Proses Tipi Üretimi ve Kitle Üretim?ni içerir.).

Bekleme Süresi – Dwell Time Yükün fiziksel olarak hareket etmediği süre.

Hurda – Scrap İşletme açısından, değerini kaybeden ancak geri dönüşüme tâbi tutulduğunda değer kazanabilecek ama miktarı tam olarak öngörülemeyen mal, demirbaş.

Balya Kapasitesi – Bale Cubic Capacity Gemi tümüyle balya yüklerle yüklendiğinde taşıyabileceği tam balya yükü cinsinden kapasitesi (Tam balya yükünden küçük hacimler hariç tutulur)

Dağıtım – Distribution Ürünlerin belirtilen zaman, miktar vb. koşullara uygun olarak, belirtilen yerlere sevk ve teslim edilebilmesi (gönderilmesi) için gerçekleştirilen işlemler bütünü (Bu kapsam altında, dağıtım merkezleri gibi tesisler de dikkate alınır)

Net Fiyat – Net Price Tüm indirimler yapıldıktan sonra, müşteriye sunulan nihaî fiyat.

Doğrudan Satış Noktası – Direct Retailer Location Ürünleri doğrudan ana satıcı firmadan alan satış noktası.

Sürekli Üretim – Continuous Manufacturing Yüksek miktarlarda üretilen ama düşük düzeyde çeşitlilik gösteren ürünler için uygulanan üretim şekli (Ana özelliği; ürün akışı (ürünün hareket hâlinde olması) ve tesislerin üretilecek ürüne göre tasarlanmasıdır. Proses Tipi Üretimi ve Kitle Üretim?ni içerir.).

Sefer Sözleşmesi – Trip Charter, Voyage Charter Yük taşıma ile ilgili olarak, salt sefer bazında geçerli olan sözleşme.

Kapasite Kısıtsız Tedarik Zinciri – Uncapacitated Supply Chain Tedarik zincirinde yer alan birimlerin kapasitelerini dikkate almadan yapılan tedârik zinciri yönetimi faaliyetleri.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.