0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gemi Uzunluğu – Length Over All (LOA) Nedir? Ne demektir?

0

Gemi Uzunluğu – Length Over All (LOA) Nedir? Ne Demektir?

Gemi Uzunluğu – Length Over All (LOA) Nedir? Ne Demektir?, Geminin baştan kıça uzunluğu.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Gemi Uzunluğu – Length Over All (LOA) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Geminin baştan kıça uzunluğu.

Gemi Uzunluğu – Length Over All (LOA) sözlük anlamı Geminin baştan kıça uzunluğu.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Bayrak – Flag Gemilerin hangi ülkeye kayıtlı olduğunu ifâde eden bez.

Çalışan Başına Katma Değer Verimliliği – Value Added Productivity Per Employee Yaratılan toplam katma değerin, toplam çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilen değer.

Ana Üretim Çizelgesi (Programı) – Master Production Schedule (MPS) Hangi ürünün ne kadar ve ne zaman üretileceğini, satış tahminlerine ve sipârişlere bağlı olarak gösteren, MRP?nin bu programa bağlı olarak çalıştığı üretim programı.

Öz Yetkinlik – Core Competency Bir şirketin başarısına yönelik temel iş konusu.

Gemi Uzunluğu – Length Over All (LOA) Geminin baştan kıça uzunluğu.

İntranet Şirket birimleri arasında veri değişimini sağlamak üzere bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması.

İhale Örnek Dosyası – Bid Award File Gelecekteki fiyat teklifleri için karşılaştırabilir bilgi sağlamak veya gizli anlaşmaların olup olmadığının saptamak üzere ihaleye giren firmalara yönelik olarak hazırlanan dosya veya numûne.

Lojistik Yönetimi – Logistics Management Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde plânlanması, uygulanması ve kontrolunu içerem tedârik zinciri süreci aşaması.

Değer Zinciri – Value Chain Müşteri isteklerine göre ilk madde/hizmetin temininden son madde/hizmet tüketimine kadar olan süreçte yer alan, birbirleriyle malzeme, hizmet ve bilgi akışı şeklinde ilişkilileri olan ve ürüne değer ekleyen işlemler bütünü.

İlk Girişimci Avantajı – First Mover Advantage Bir şirketin, yeni bir ürünü veya hizmeti pazara sunmasıyla elde ettiği bir ticarî avantaj (Bu ticarî avantaj, genellikle o ürün veya hizmetteki sektör liderliği biçiminde ortaya çıkabilir)

Malzeme Taşıma Sistemleri – Materials Handling System Malzeme ve ürünlerin fiziksel olarak taşınması sırasında kullanılan donanımlar (Örneğin konveyör, çaka, vinç, elle taşıma araçları vb.)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.