0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Genel Taşıyıcı – Common Carrier Nedir? Ne demektir?

0

Genel Taşıyıcı – Common Carrier Nedir? Ne Demektir?

Genel Taşıyıcı – Common Carrier Nedir? Ne Demektir?, Çok sayıda müşteriye hizmet veren taşımacılık şirketi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Genel Taşıyıcı – Common Carrier nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Çok sayıda müşteriye hizmet veren taşımacılık şirketi.

Genel Taşıyıcı – Common Carrier sözlük anlamı Çok sayıda müşteriye hizmet veren taşımacılık şirketi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Muayene – İnspection Depolama veya Gümrük noktalarında malzemenin iç ya da dış görevliler (üçüncü şahıslar) gözetiminde, gerektiğinde numûne alınıp analiz edilerek kontrol edilmesi (nicelik ve niteliklerinin belirlenmesi) işlemi.

Kabul Belgesi – Acceptance Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

Tahmin Doğruluğu – Forecast Accuracy Tahmin ile gerçek talep arasındaki farkın, gerçek talebin bir yüzdesi olarak hesaplanması sonucunda bulunan bir matemetiksel değer.

Raf Kümesi – Bay Bir koridor boyunca sıralanmış raflardan oluşan dizi, öbek, küme.

İstifleme Etkinliği – Stacking Efficiency Yüklerde yerleştirme için gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, yükün yüksekliğinin, yükün konulacağı yerdeki kullanılabilir yüksekliğe oranı.

Topla/Paketle – Pick/Pack Stoktan ürün alınması ve sevkiyat için paketlenmesi.

Elektronik Veri Değişimi – Electronic Data Interchange (EDI) Farklı kurumlar tarafından kullanılan ve sözkonusu kurumların yazılımları arasında amacına uygun olarak gerçekleştirilen, standart formatta veri aktarımı veya paylaşımı.

İtiraz – Objection Satın alma sürecinde bir müşteri adayının satın-alma kararı vermeye direnç göstermesidir.

Yüksek Konteyner – Highcube Container Dış yüksekliği yaklaşık 2,9 m olan konteyner.

ABC Sınıflandırma Yöntemi – ABC Classification Method Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılması.

Yerleştirme – Putaway Malzemelerin kabul işlemi yapıldıktan sonra depoda, kendilerine ayrılmış lokasyonlara taşınarak stoklanması işlemi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.