0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Geri Dönüşümlü Malzeme – Recyclable Materials Nedir? Ne demektir?

0

Geri Dönüşümlü Malzeme – Recyclable Materials Nedir? Ne Demektir?

Geri Dönüşümlü Malzeme – Recyclable Materials Nedir? Ne Demektir?, Yeni ürünler üretmek üzere, yeniden kullanıma tâbi tutulmak amacıyla toplanan kullanılmış malzeme.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Geri Dönüşümlü Malzeme – Recyclable Materials nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Yeni ürünler üretmek üzere, yeniden kullanıma tâbi tutulmak amacıyla toplanan kullanılmış malzeme.

Geri Dönüşümlü Malzeme – Recyclable Materials sözlük anlamı Yeni ürünler üretmek üzere, yeniden kullanıma tâbi tutulmak amacıyla toplanan kullanılmış malzeme.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Satış Bölgesi Planlama – Territory Planning Müşteri hizmet düzeyi, uzaklık, satış potansiyeli, rotalama vb. karakteristiklere bakarak, bir satış ekibine tahsis edilmiş coğrafi bölge.

CMR Karayolu Taşıma Belgesi – CMR Road Waybill, International Consignment Note CMR Anlaşmasına dayalı olarak, IRU (International Road Union) tarafından geliştirilen, karayolu taşımalarında kullanılan; birincisi göndericiye, ikincisi alıcıya ve üçüncüsü taşıyıcıya ait olmak üzere üç kopya düzenlenen standart belge.

İzlenebilirlik – Traceability Depoda bir yükün, giriş anından itibaren çıkış anına dek izlediği yol ile ilgili verilerin, süreç boyunca elde edilebilmesi.

Özel Sözleşmeli Taşıyıcı – Dedicated Contract Carriage Araçlarını, müşterilerinin kullanmaları için bir sözleşme gereğince tahsis eden üçüncü parti şirket.

Barkod – Bar Code Otomatik tanımlama teknolojisi kapsamında, bir optik okuyucu aygıt ile okunarak bilgisayar ortamına sayı, karakter ya da bunların karışımı olarak aktarılabilen, farklı kalınlıklardaki çizgi – boşluk kombinasyonları.

Parça – Component Bitmiş üründe kullanılan, kullanan taraf için yarı ürün nitelikleri taşıyan malzeme (Örneğin; motor için piston, bilgisayar için sabit disk gibi.)

Sejur Ücreti – Waiting Fee Demiryollarında ray üzeri bekleme ücreti.

Transpalet – Pallet Jack Depoda sipâriş toplama, araç yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan, alçak konumlarda çalışmaya elverişli malzeme elleçleme ekipmanı.

Senaryo Planlaması – Scenario Planning Olası koşulların zamana göre değişimini öngörerek seçenek uygulamalara yönelik etkin kararların verilmesinde kullanılan bir plânlama yaklaşımı.

Acil Stok – Emergency Stock Planlanmamış, âcil durumlara karşı hemen tepki vermek üzere her zaman elde tutulmak zorunda olan stok miktarı.

Uygun Taşımacılık – Co Modality Müşteri/ürün vb. özellikler dikkate alınarak en uygun tek veya karma taşımacılık sisteminin seçilmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.