0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gezgin Satıcı Problemi – Traveling Salesman Problem (TSP) Nedir? Ne demektir?

0

Gezgin Satıcı Problemi – Traveling Salesman Problem (TSP) Nedir? Ne Demektir?

Gezgin Satıcı Problemi – Traveling Salesman Problem (TSP) Nedir? Ne Demektir?, Maliyet, uzaklık, zaman vb. ölçütlere göre, n noktalı bir dağıtımda, bir noktadan başlayarak (n – 1) noktaya birer kez uğramak ve başlangıç noktasına geri dönmek üzere en uygun güzergâhın belirlenmesi problemi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Gezgin Satıcı Problemi – Traveling Salesman Problem (TSP) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Maliyet, uzaklık, zaman vb. ölçütlere göre, n noktalı bir dağıtımda, bir noktadan başlayarak (n – 1) noktaya birer kez uğramak ve başlangıç noktasına geri dönmek üzere en uygun güzergâhın belirlenmesi problemi.

Gezgin Satıcı Problemi – Traveling Salesman Problem (TSP) sözlük anlamı Maliyet, uzaklık, zaman vb. ölçütlere göre, n noktalı bir dağıtımda, bir noktadan başlayarak (n – 1) noktaya birer kez uğramak ve başlangıç noktasına geri dönmek üzere en uygun güzergâhın belirlenmesi problemi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Kabul Belgesi – Acceptance Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

İnternet – İnternet Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasını sağlayan evrensel bilgisayar ağı.

Akreditif – Letter of Credit (LC) Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma gereği, aracı bir banka tarafından sözkonusu mal ve hizmetin gerçekleştirildiğine ilişkin belgelerin verilen süre içerisinde, belirtilen koşullara uygun olarak ibrâzı ile ödemenin yapılacağına ilişkin banka taahhüdü/banka garantisi.

Çevrim Süresi – Cycle Time Bir iş sürecini tamamlamak için geçen süre (Örneğin bir sipârişten teslîmata kadar olan süre)

Yük Ayıracı – Bulkhead 1) Bir römork veya vagon içindeki bir yükü ayıran ve dengeleyen dikey ayıraç. 2) Bir araç veya gemi içindeki yük sınırlama bölmesi.

Dengelenmiş Performans Kartı – Balanced Scorecard Finansal ve finansal olmayan iş performansı ölçümlerinin dengesinden oluşan sistematik bir performans değerlendirme sistemi.

Aktarma Merkezi Anlaşmaları – Hub – and – spoke Aggrementes Havayolu şirketlerinin bir havalimanının aktarma merkesi olması konusunda anlaşmaları (Yükler öncelikle bu merkeze gider ve oradan dağıtılır. Bu durum, yükün doğrudan uçuş yapması olasılığını azaltır, ancak toplam verimliliği arttırır.).

Extranet Farklı organizasyonların (müşteriler, tedârikçiler, devlet kurumları vb.), aynı yazılım ve protokolleri internet üzerinden kullanabilecekleri şekilde oluşturulan ağ.

İthalat Sorumlusu – İmporter of Record İthalat gümrük işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeleri yerine getirmekten sorumlu olan taraf.

Hareketli Kasa – Swap Body Konteynerler gibi taşınan, ancak boyutları itibariyle farklı olan, özellikle intermodal taşımacılıkta kullanılan römork ve vagon şasilerine bağlanabilen metal yük kasası.

Yedek Parça – Spare Part Bakım Onarım amacıyla kullanılan malzemeler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.