0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gövde Altı Hacim – Bellyspace Nedir? Ne demektir?

0

Gövde Altı Hacim – Bellyspace Nedir? Ne Demektir?

Gövde Altı Hacim – Bellyspace Nedir? Ne Demektir?, Uçaklarda ana gövdenin altında bulunan ve yolcu bagajları ile birlikte diğer yüklerin de konulduğu hacim.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Gövde Altı Hacim – Bellyspace nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Uçaklarda ana gövdenin altında bulunan ve yolcu bagajları ile birlikte diğer yüklerin de konulduğu hacim.

Gövde Altı Hacim – Bellyspace sözlük anlamı Uçaklarda ana gövdenin altında bulunan ve yolcu bagajları ile birlikte diğer yüklerin de konulduğu hacim.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İstiflenebilirlik Matrisi – Stackability Matrix İstiflenerek yerleştirilmesi gereken ürünler arasındaki ilişkileri (yan yana konulabilir, üst üste konulabilir, boşluklu konulabilir vb.) gösteren bir kare matris.

Gizli Hasar – Concealed Damage Görünüşte zarar görmemiş gibi duran bir kap içindeki ürünlerin sonradan hasar görmüş olduğunun anlaşılması durumu.

Elektronik Fon Transferi – Electronic Funds Transfer (EFT) Ödemelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi.

Yerçekimli Konveyör – Gravity Conveyor Malzemeleri, yerçekimi kuvvetinden yararlanarak taşımada kullanılan konveyör.

Mal – Commodity Satın alınan, kiralanan veya elde edilen ürün.

Elektronik Posta (E – Posta) – Electronic Mail (E – Mail) Elektronik ortamlarda gönderilen mesaj.

Gümrük Vezne Alındısı – Customs Receipt Gümrükte yapılan her türlü ödemeyi gösteren ve malzemenin ithalatında kullanılan belge.

Darboğaz – Bottleneck Sürecin kapasitesini sınırlayan aşama (Darboğaz kapasite arttırıldığında, süreç kapasitesi de buna paralel olarak artarken, darboğaz olmayan bir kapasite arttığında, süreç kapasitesi artmayacaktır.)

Dağıtım Merkezi Hizmet Ücreti – Distribution Center Fee Dağıtım merkezinin yaptığı tüm lojistik faaliyetler için kg, palet vb. başına belirlemiş olduğu hizmet ücreti.

Adresteki Stok Doğruluğu – Inventory Balance Location Accuracy Bir lokasyonda bir malzemeye ait stok miktarının, belirlenmiş toleranslar dahilinde olması.

Gümrük Tarifesi – Customs Tariff İthalat ve ihracat ürünlerine uygulanacak vergi oranları çizelgesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.