0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Göz – Slot Nedir? Ne demektir?

0

Göz – Slot Nedir? Ne Demektir?

Göz – Slot Nedir? Ne Demektir?, Bir parti yük tarafından doldurulan bloktaki her bir bağımsız pozisyon, yer.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Göz – Slot nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir parti yük tarafından doldurulan bloktaki her bir bağımsız pozisyon, yer.

Göz – Slot sözlük anlamı Bir parti yük tarafından doldurulan bloktaki her bir bağımsız pozisyon, yer.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Fason Üretim – Subcontract Production Yarı ürün veya ürünlerin, malzemesini vererek veya vermeyerek, belirlenmiş koşullara uygun şekilde, kendi adına başka işletmelerde ürettirilmesi.

İstif Sırası – Course, Tier Yükleri birim yük hâlinde istiflenecek şekilde gruplanması.

Özel Karayolu Taşıması – Private Trucking Bir şirketin, sahip olduğu malları, kendi karayolu araçlarıyla taşıması.

Lojistik Yönetimi – Logistics Management Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde plânlanması, uygulanması ve kontrolunu içerem tedârik zinciri süreci aşaması.

Ortaklık – Partnership Bir işte, kârı ve zararı paylaşacak şekilde, taraflar arasında yapılan anlaşma.

Rampa – Stage/Ramp Taşıma aracının kasası ile yükleme bölgesinin aynı yükseklik düzeyinde olmasını sağlayan ve böylece malzemenin boşaltma ve yükleme işlemlerini kolaylaştıran alan.

Talep Arz Dengeleme/Demand – Supply Balancing Talep ile kaynaklar arasındaki farkı azaltmak için pazarlama, fiyatlandırma, depolama, paketleme vb. faaliyetler ile ayarlama yaparak mâliyetleri en iyi noktaya çekme çalışması.

Boru Hatları – Pipelines Özel bâzı ürünler için kullanılabilen, ilk yatırımı yüksek, işletme giderleri düşük, yük güvenilirliği fazla ve genelde tek yönlü taşımacılığın gerçekleştirildiği borulardan oluşan hatlar.

Yardımcı Madde – Auxiliary Material Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede düşük oranda kullanılan malzemeler.

Lojistik Bilişim Sistemi – Logistics Information System Lojistik yönetiminde kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri.

Uluslararası Teslim Şekilleri – İncoterms Ticarî terimlerin, uluslararası satışlarda ülkeler arasında farklı yorumlanmasının önlenmesi ile satıcılara ve alıcılara sorumluluklarını belirtmek amacıyla, Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve kullanılması isteğe bağlı olan uluslararası yorum kuralları.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.