0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

GPRS – General Packet Radio Service Nedir? Ne demektir?

0

GPRS – General Packet Radio Service Nedir? Ne Demektir?

GPRS – General Packet Radio Service Nedir? Ne Demektir?, Verilerin GSM şebekesi üzerinden kullanıcılara aktarılmasını sağlayan iletişim teknolojisi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan GPRS – General Packet Radio Service nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Verilerin GSM şebekesi üzerinden kullanıcılara aktarılmasını sağlayan iletişim teknolojisi.

GPRS – General Packet Radio Service sözlük anlamı Verilerin GSM şebekesi üzerinden kullanıcılara aktarılmasını sağlayan iletişim teknolojisi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Zeyilnâme – Supplement Supplementary Policy Sigorta poliçesinin yürürlükte bulunduğu dönem içerisinde oluşan değişiklikleri belirtmek için.

Besleyici Gemi – Feeder Vessel Genelde kapasitesi 1.000 TEU?dan az, yükü ana yükleme limanına götürmek amacıyla kullanılan küçük tonajlı gemi.

Minimum Toplam İşlem İlkesi – Principle of Minimum Total Transactions Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem sayısını en aza indirme ilkesi (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.)

Değişken Ürün Gözü – Floating Slot Boşaldığı zaman herhangi bir stok kalemini yerleştirmek için uygun olan yer.

Açık Hava Antlaşmaları – Open Sky Agreements İki ülkenin iç hatlarındaki uçuş izinlerini, karşılıklı olarak diğer ülkenin havayolu şirketlerine verdiği, iç hatlarda yabancı ülke havayolu şirketlerinin hizmet vermesine olanak tanıyarak serbest rekâbet ortamını genişletmenin amaçlandığı anlaşmalar.

Fason Üretim – Subcontract Production Yarı ürün veya ürünlerin, malzemesini vererek veya vermeyerek, belirlenmiş koşullara uygun şekilde, kendi adına başka işletmelerde ürettirilmesi.

İçinden Geçilebilir Raf – Drive – Through Rack Bir kenarından diğer kenarına çaka geçmesine izin veren, ürünlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor alanından tasarruf sağlayan, az çeşit malın yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf (Bu raflarda FIFO uygulaması zordur)

Yasadışı Sapma – İllegal Diversion Bir ülkeye ihracatı yasaklanmış olan malların, o ülkeye başka bir ülke üzerinden (dolaylı olarak) ihraç edilmesi.

Uluslararası Teslim Şekilleri – İncoterms Ticarî terimlerin, uluslararası satışlarda ülkeler arasında farklı yorumlanmasının önlenmesi ile satıcılara ve alıcılara sorumluluklarını belirtmek amacıyla, Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve kullanılması isteğe bağlı olan uluslararası yorum kuralları.

Sabit Sipariş Aralığı Sistemi – Fixed Order İnterval System Siparişlerin sabit zaman aralıklarında verildiği ama sipâriş miktarının fiilî stok düzeyine bağlı olarak değiştiği sistem.

Üretim Planlama ve Çizelgeleme – Production Planning and Scheduling Teslim sürelerini karşılayacak şekilde; kaynak, malzeme vb. kısıtları dikkate alarak, ayrıntılı ve optimize planlama ve programlama.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.