0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gros Ton – Gross Tonnage Nedir? Ne demektir?

0

Gros Ton – Gross Tonnage Nedir? Ne Demektir?

Gros Ton – Gross Tonnage Nedir? Ne Demektir?, Geminin tüm kapalı hacimlerinin ölçüsü (Geminin boyutları ile ilişkilidir)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Gros Ton – Gross Tonnage nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Geminin tüm kapalı hacimlerinin ölçüsü (Geminin boyutları ile ilişkilidir)

Gros Ton – Gross Tonnage sözlük anlamı Geminin tüm kapalı hacimlerinin ölçüsü (Geminin boyutları ile ilişkilidir)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Dördüncü Parti Lojistik – Fourth Party Logistics (4PL) Müşterilerine kapsamlı tedârik zinciri çözümleri sunmak için, kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik (3PL) şirketleri ile biraraya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketler (4PL şirketleri, tüm tedârik zinciri boyunca değer katabilme uzmanlığına ve yeteneğine sahip olmak zorundadır)

Değişken Maliyet – Variable Cost İş düzeyi veya miktarına bağlı olarak değişen mâliyet (Örneğin hammadde mâliyeti, enerji mâliyeti gibi)

Çevre Dostu Paketleme – Environmentally Friendly Packaging Geri dönüşümlü konteyner veya kap, doğada çözülebilen ambalaj malzemeleri kullanımı vb. yollar ile ambalaj malzemelerinin doğaya vereceği zararın en aza indirilmesi.

Minimum Toplam İşlem İlkesi – Principle of Minimum Total Transactions Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem sayısını en aza indirme ilkesi (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.)

Gerçek Zamanlı İşleme – Real – Time Processing Bir işletme uygulaması gerçekleştiğinde verinin anlık olarak işlenmesi (Bilginin daha sonra topluca işlenmesine dayalı yığınsal işlemenin karşıtıdır)

Trafik Dengesi – Traffic Balance Bir ticaret hattında giden ve gelen yolcu, yük veya ekipman (araç/taşıt) miktarlarının aynı olması.

Yük Boşaltma Hızı – Off Load Rate Zamana göre yükün boşaltılma hızını gösteren gösterge (Örneğin saat başına palet, saat başına koli vb.)

Üretimden Nakliyeye Toplam Süre – Complete Manufacture to Ship Time Ürünün üretici tarafından sevkedilebilir olduğunun bildirilmesinden, müşteriye gönderilmesine kadar geçen ortalama süre.

Adresteki Stok Doğruluğu – Inventory Balance Location Accuracy Bir lokasyonda bir malzemeye ait stok miktarının, belirlenmiş toleranslar dahilinde olması.

Yöneylem Araştırması – Operations Research İnsan, makina, malzeme ve/veya diğer girdilerden oluşan sistemlerde karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle modellenmesi ve çözümlenmesi yoluyla en uygun kararın veya karar seçeneklerinin belirlenmesi.

Uydudan Araç Takip Sistemi – Satellite Tracking System Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak tâkibinin yapıldığı merkeze uydu bazlı (Eutelsat, Inmarsat vb.) sistemler üzerinden aktarılarak tâkibine, kontroluna ve yönetilmesine, ayrıca ekran – klavye birimi ile donanmış olanların merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesine olanak sağlayan sistemin bütünü.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.