Güvenli Bölge – Storeroom Nedir? Ne demektir?

0

Güvenli Bölge – Storeroom Nedir? Ne Demektir?

Güvenli Bölge – Storeroom Nedir? Ne Demektir?, Özel malzemelerin depolanması için ayrılan yer (Özellikle değerli ve çalınabilir malzemeler için ayrılan, özel güvenlik önlemlerinin alındığı, genellikle kilitli alandır)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Güvenli Bölge – Storeroom nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Özel malzemelerin depolanması için ayrılan yer (Özellikle değerli ve çalınabilir malzemeler için ayrılan, özel güvenlik önlemlerinin alındığı, genellikle kilitli alandır)

Güvenli Bölge – Storeroom sözlük anlamı Özel malzemelerin depolanması için ayrılan yer (Özellikle değerli ve çalınabilir malzemeler için ayrılan, özel güvenlik önlemlerinin alındığı, genellikle kilitli alandır)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yarı Ürün – Semi finished Product Üretim işlemleri tamamlanmamış, ürün hâline dönüştürülmemiş olan malzemeler.

Hızlı Yanıt – Quick Response (QR) Perakende sektöründe, elde bulundurmama durumunun en aza indirilmesi ve talebin en hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, çağdaş bilgi teknolojilerinin kulanılıp, çekme esaslı bir anlayışla sipârişten teslîmata olan sürenin, tedârikçi ile perakendeci arasında etkin bilgi paylaşımı sağlanarak en aza indirilmesi.

Paletleme – Palletizing Ürünün, taşınmak ve depolanmak üzere paletlerde istiflenmesi.

Muayene – İnspection Depolama veya Gümrük noktalarında malzemenin iç ya da dış görevliler (üçüncü şahıslar) gözetiminde, gerektiğinde numûne alınıp analiz edilerek kontrol edilmesi (nicelik ve niteliklerinin belirlenmesi) işlemi.

Dar Koridor Çakası – Reach Truck Dar koridorlarda kullanılan, yandan yüklemeli çatallı kaldıraç (forklift)

İleri Planlama ve Çizelgeleme – Advanced Planning and Scheduling (APS) Genellikle ERP sistemleri ile bütünleşik bir şekilde çalışarak, plânlama ve çizelgeleme problemlerinin optimal veya optimuma yakın bir şekilde çözümünde kullanılan, karar destek sistemi yazılımı.

Değer Zinciri – Value Chain Müşteri isteklerine göre ilk madde/hizmetin temininden son madde/hizmet tüketimine kadar olan süreçte yer alan, birbirleriyle malzeme, hizmet ve bilgi akışı şeklinde ilişkilileri olan ve ürüne değer ekleyen işlemler bütünü.

Tactics – The Automated Conveying and Transfer of Intermodal Cargo Shipments İntermodal yük gönderilerinin; varolan taşımacılık sistemi ile bütünleşik ve otomatik şeklide transferi projesi.

Gümrük Tarife Kotaları – Tariff Rate Quotas Belirli bir tarife oranına kadar ithal ve ihraç edilebilecek miktarın tanımlandığı ve bu miktar dışındakilere daha farklı (yüksek) bir tarife oranının ve kuralların uygulandığı durum.

Kabul Belgesi – Acceptance Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

Yasak Paletler – Forbidden Pallets Doğaya zarar verdiği için bâzı ülkeler tarafından ülkeye girişi yasaklanan paletler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.