0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) Nedir? Ne demektir?

0

Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) Nedir? Ne Demektir?

Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) Nedir? Ne Demektir?, Bir ürün veya süreçteki hataların ve etkilerinin belirlenerek, neden ve önem derecelerinin saptanması, en önemli hata için çeşitli kontrol önlemlerinin alınması yöntemi (Tasarım ve sürece yönelik olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır.)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir ürün veya süreçteki hataların ve etkilerinin belirlenerek, neden ve önem derecelerinin saptanması, en önemli hata için çeşitli kontrol önlemlerinin alınması yöntemi (Tasarım ve sürece yönelik olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır.)

Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) sözlük anlamı Bir ürün veya süreçteki hataların ve etkilerinin belirlenerek, neden ve önem derecelerinin saptanması, en önemli hata için çeşitli kontrol önlemlerinin alınması yöntemi (Tasarım ve sürece yönelik olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır.)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Dinamik Süreç Kontrolü – Dynamic Process Control (DPC) Süreç çıktısını eniyilemek için, süreç performansının sürekli gözden geçirilmesi ve kontrol parametrelerinin ayarlanması.

Promosyon Stoğu – Promotion Stock Pazarlama kapsamında yapılan promosyon (indirimli satış, hediyeli satış vb.) durumlarında oluşabilecek fazla satışlar için bulundurulan stok.

Capesize Gemiler – Capesize Ships Büyüklüğü nedeniyle Panama ve Süveyş kanallarından geçemeyen, dolayısıyla Afrika Ümit Burnu?nu dolaşmak zorunda kalan gemiler.

Filo Yönetimi – Fleet Management Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.

Ordino – Delivery Order Malzeme nihaî noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belge.

İade İşlemleri Maliyeti – Return Processing Cost Onarım, yenileme, fazlalık, eskime, yaşam süresinin dolması, sorunların teşhisi, ürünlerin değiştirilmesi, ekolojik etmenler gibi nedenlerden dolayı oluşan iade işlemlerinin mâliyeti (Bu mâliyet, iade sipâriş yönetimi, iade taşımaları, geri kazanım, finans, bilgi – işlem, imhâ ve garanti mâliyetlerini kapsar.)

Ürün Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Ortalama Stok – Average İnventory Belirli bir dönemde bir ürün, bir ürün grubu veya tüm ürünler için elde bulundurulan ortalama stok düzeyi.

Ön Ödeme – Prepaid Ödemenin gönderici tarafından yapılacağını belirten bir taşımacılık terimi.

Özel Antrepo – Fictive Bonded Warehouse Bir firmanın salt kendine ait gümrüklü malları depoladığı antrepo tipi.

Şeffaf Fiyatlandırma – Pricing Transperancy Taşımacılığın etkin ve verimli yapılmasından doğacak kazancın, âdil paylaşımı için uygulanan şeffaf mâliyetlendirme çalışması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.