0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Hizmet Nedir? Ne demektir?

0

Hizmet Nedir? Ne Demektir?

Hizmet Nedir? Ne Demektir?, Somut bir halde bulunmayan veya elle tutulmayan ürünlere, hizmet olarak adlandırılmaktadır. Hastane, banka, turizm veya eğlence sektörü örnek olarak verilebilir.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Hizmet nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Somut bir halde bulunmayan veya elle tutulmayan ürünlere, hizmet olarak adlandırılmaktadır. Hastane, banka, turizm veya eğlence sektörü örnek olarak verilebilir.

Hizmet sözlük anlamı Somut bir halde bulunmayan veya elle tutulmayan ürünlere, hizmet olarak adlandırılmaktadır. Hastane, banka, turizm veya eğlence sektörü örnek olarak verilebilir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

ADR – Agreement on Dangerous Goods by Road (ADR) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standart.

Gros Ton – Gross Tonnage Geminin tüm kapalı hacimlerinin ölçüsü (Geminin boyutları ile ilişkilidir)

Denetlenebilirlik – Auditability Verilerin, kaynak dokümanlara dayalı, doğruluğunun kanıtlanması kolay olan ve denetçilerin güvenebileceği çağdaş bir bilgi sistemleri özelliği.

Bekleme Süresi – Dwell Time Yükün fiziksel olarak hareket etmediği süre.

Uydudan Araç Takip Sistemi – Satellite Tracking System Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak tâkibinin yapıldığı merkeze uydu bazlı (Eutelsat, Inmarsat vb.) sistemler üzerinden aktarılarak tâkibine, kontroluna ve yönetilmesine, ayrıca ekran – klavye birimi ile donanmış olanların merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesine olanak sağlayan sistemin bütünü.

Uluslararası Standartlar Örgütü – İnternational Organization for Standardization (İSO) “Tüm teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla, 1946?da Cenevre?de kurulan uluslararası örgüt.

Açık Sipariş – On Order, Open Order Alınmış, ancak henüz teslim edilmemiş olan sipâriş.

Çok Dar Koridor – Very Narrow Aisle (VNA) Çok dar koridor çakasının (tarret truck), tel, ray veya optik bir kılavuz ile ilerlediği, genişliği 20 feet?ten (6,08 m.?den) daha az olan koridor.

Uluslararası Satılan Malların Sözleşmeleri – Contracts for the İnternational Sale of Goods (CISG) Uluslararası Satış Sözleşmeleri ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen çerçeve sözleşme.

İhale Örnek Dosyası – Bid Award File Gelecekteki fiyat teklifleri için karşılaştırabilir bilgi sağlamak veya gizli anlaşmaların olup olmadığının saptamak üzere ihaleye giren firmalara yönelik olarak hazırlanan dosya veya numûne.

Depo – Warehouse Belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlandığı, açık veya kapalı olan, güvenlikli alan.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.