0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Hurda – Scrap Nedir? Ne demektir?

0

Hurda – Scrap Nedir? Ne Demektir?

Hurda – Scrap Nedir? Ne Demektir?, İşletme açısından, değerini kaybeden ancak geri dönüşüme tâbi tutulduğunda değer kazanabilecek ama miktarı tam olarak öngörülemeyen mal, demirbaş.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Hurda – Scrap nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İşletme açısından, değerini kaybeden ancak geri dönüşüme tâbi tutulduğunda değer kazanabilecek ama miktarı tam olarak öngörülemeyen mal, demirbaş.

Hurda – Scrap sözlük anlamı İşletme açısından, değerini kaybeden ancak geri dönüşüme tâbi tutulduğunda değer kazanabilecek ama miktarı tam olarak öngörülemeyen mal, demirbaş.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Kabul Belgesi – Acceptance Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

Vagon Römork – Roadrailer Arka tarafında hem demir, hem lastik tekerleklere sahip olup, bunlar yer değiştirilerek hem demiryolu, hem de karayolunda kullanılabilen römork.

İstif Sırası – Course, Tier Yükleri birim yük hâlinde istiflenecek şekilde gruplanması.

Uzlaşma – Concurrence Taşıyıcı tarafından imzalanan ve ICC (International Chamber of Commerce) tarafından kayda alınan bir doküman (Taşıyıcının, belirlenmiş bir acenta tarafından yayınlanan fiyat listesindeki ücretlere tâbi olduğunu gösterir)

Doğrudan İletim – Direct Transmission – Point – to – Point Transmission Üçüncü bir şahış karışmadan verinin doğrudan yollayıcıdan alıcıya ulaşması (noktadan noktaya iletim de denilmektedir)

Adil Paylaşım – Fair Share Allocation Her birime gereksinimine uygun bir stok payı verilmesi.

Doğrudan Yerleştirme – Direct Putaway Depoda gelen malzemelerin, doğrudan ilgili lokasyona yerleştirilmesi.

Pareto Eniyilemesi – Pareto İmproving, Pareto Efficiency, Pareto Optimality Bir çıktının, sonucun veya seçeneğin; varolan tüm ölçütler dikkate alındığında en az bir ölçüt için diğer tüm çıktı, sonuç veya seçeneklerden daha iyi olma durumu.

Sandık – Crate Çivi, civata vb. bağlantı elemanları ile rijit hâle getirilmiş bir taşıma kabı.

Lojistik Optimizasyonu – Logistics Optimization Lojistik faaliyetler ve sistemlerin; yöneylem araştırması, istatistiksel karar verme vb. yaklaşımlar kullanılarak modellenmesi, öngörülen amaçlar doğrultusunda uygun çözüm seçeneklerinin elde edilmesi ve çözümlerin testinin yapılması.

Aktif İstif – Active Block Üzerinde çalışılan ve gereksinime göre malzeme konulan/kaldırılan yüklerin istifi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.