0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

IATA – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği – İnternational Air Transport Association Nedir? Ne demektir?

0

IATA – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği – İnternational Air Transport Association Nedir? Ne Demektir?

IATA – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği – İnternational Air Transport Association Nedir? Ne Demektir?, Havayolu taşıyıcı ve aracı şirketleri temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği?nin kısaltması.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan IATA – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği – İnternational Air Transport Association nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Havayolu taşıyıcı ve aracı şirketleri temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği?nin kısaltması.

IATA – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği – İnternational Air Transport Association sözlük anlamı Havayolu taşıyıcı ve aracı şirketleri temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği?nin kısaltması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Gemi Uzunluğu – Length Over All (LOA) Geminin baştan kıça uzunluğu.

Çevrim Süresi – Cycle Time Bir iş sürecini tamamlamak için geçen süre (Örneğin bir sipârişten teslîmata kadar olan süre)

Faaliyet Tabanlı Yönetim – Activity Based Management (ABM) İşletme performansını arttırmak için faaliyet tabanlı mâliyetlendirmenin uygulandığı yönetim şekli.

Güzergah – Route İnsan, mal, araç, hizmet veya bilginin, önceden belirlenmek üzere harekete başlama ve bitiş noktaları arasında izleyeceği yol.

RO – RO Gemisi – Roll – on/roll – off (RO/RO) Ship Karayolunda kullanılan yük araçlarını taşıyan, sözkonusu araçların tekerlekler üzerinde yürüyerek yüklendiği ve boşaltıldığı özel tip gemi.

Raf Gözü – Rack Slot Rafta bir yük veya ürünün, depolanmak amacıyla konulduğu, ayrılmış pozisyon, alan (Göz, bir veya daha fazla birim yükseklikte veya derinlikte olabilir)

Konsinye Mallar İhraç edilmesine rağmen ithalatçı tarafından, tedarikçiye nihai satış gerçekleşmediği sürece ödeme yapılmayan mallardır. X ürünü tedarikçi tarafından ithal eden kişiye ücretsiz bir şekilde verilir, ithalatçı X ürününü sattıktan sonra tedarikçiye ödeme yapar. Satamadıklarını tekrar tedarikçiye iade eder.

Birim Yük Modeli – Unit Load Pattern Birim yük düzenleme şekli, yöntemi, modeli.

Sabit Sipariş Aralığı Sistemi – Fixed Order İnterval System Siparişlerin sabit zaman aralıklarında verildiği ama sipâriş miktarının fiilî stok düzeyine bağlı olarak değiştiği sistem.

Parça Başı Ücret – All Commodity Rate Bir araç içinde yapılan çoklu gönderimlerde uygulanan vagon yükü/treyler yükü ücreti (Tüm masrafların gönderim başına düşen payıdır.)

Getiri Oranı – Yield Bir süreçte kullanılan girdiye karşılık olarak elde edilen yararlı çıktı oranı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.