0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İç Bölge – Hinterland Nedir? Ne demektir?

0

İç Bölge – Hinterland Nedir? Ne Demektir?

İç Bölge – Hinterland Nedir? Ne Demektir?, Liman, demiryolu istasyonu gibi lojistik merkezlerin hizmet verdiği karasal bölge.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan İç Bölge – Hinterland nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Liman, demiryolu istasyonu gibi lojistik merkezlerin hizmet verdiği karasal bölge.

İç Bölge – Hinterland sözlük anlamı Liman, demiryolu istasyonu gibi lojistik merkezlerin hizmet verdiği karasal bölge.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Görsel Yönetim – Visible Management Kolayca görülebilen ve anlaşılabilen işaret, renk, sembol, ışık gibi unsurların kullanımı (Bu bilgiler, normal ya da anormal koşulların varolduğunu ve bâzı eylemlerin gerçekleştirilmesinin gerekli olabileceğini saptamak, belirtmek ve bu konuda tâlimat vermek için kullanılabilir. Başarılı bir görsel yönetim yoruma yer bırakmaz ve insanları tepki vermeye teşvik eder.)

Elektronik Posta (E – Posta) – Electronic Mail (E – Mail) Elektronik ortamlarda gönderilen mesaj.

Hak Talebi – Claim Lojistik faaliyetler sırasında oluşan kayıplar, hasarlar, sözleşme ihlâli veya fahiş fiyatlar nedeniyle oluşan zararın karşılanması için ileri sürülen talep.

Değişken Maliyet – Variable Cost İş düzeyi veya miktarına bağlı olarak değişen mâliyet (Örneğin hammadde mâliyeti, enerji mâliyeti gibi)

Yozlaşma – Corruption Yasal olmayan, standart prosedürlere uymayan ve etik olmayan davranış ve uygulamalar.

Çevrim Süresi – Cycle Time Bir iş sürecini tamamlamak için geçen süre (Örneğin bir sipârişten teslîmata kadar olan süre)

Göz Yerleştirme – Slotting Depoda toplama lokasyonlarında raf gözünde ürün yerleşiminin eniyilenmesi ile ilgili faaliyet (Birçok depo yönetimi yazılımı; toplama sıklığını, hacimsel kullanımı, toplanan malzemenin elleçlenen kısmının boyut olarak en az olmasını dikkate alan bu fonksiyona sahiptir.)

RF Terminal – Radio Frequency Terminal Radyo Frekansı teknolojisini kullanarak ilgili verilerin bilgisayar ile karşılıklı iletimini sağlayan aygıt.

Fiktif Depo – Fictive Bonded Warehouse Türkiye?ye girmesi gümrük mevzuatları ile ihracat veya ithalatı engellenmeyen mamül ve malların konulduğu ve bunlara özel gümrük memurlarının tayin edildiği ve mal sahiplerinin sağladıkları depo.

Aktif İstif – Active Block Üzerinde çalışılan ve gereksinime göre malzeme konulan/kaldırılan yüklerin istifi.

Denetim İzi – Audit Trail Bir kaydın içeriğini ya da kaynağını etkileyen değişimlerin elle ya da bilgisayarla işaretlenmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.