0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İhale Açma – Bid Opening Nedir? Ne demektir?

0

İhale Açma – Bid Opening Nedir? Ne Demektir?

İhale Açma – Bid Opening Nedir? Ne Demektir?, İhâle için tedârikçi şirketlerin davet edilmesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan İhale Açma – Bid Opening nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İhâle için tedârikçi şirketlerin davet edilmesi.

İhale Açma – Bid Opening sözlük anlamı İhâle için tedârikçi şirketlerin davet edilmesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Rekabetçi Fiyatlandırma – Competitive Quotations İhalelerde öngörülen/umulan mâliyetten daha rekâbetçi fiyatlar elde etmek üzere kullanılan bir satınalma yöntemi (Daha küçük ölçekli tedârikçilerden yazılı garantiler alınarak daha rekâbetçi fiyatlar elde edilmeye çalışılır)

Rezerve Stok – Allocated Stock Belli bir ürün için açılan iş veya sipâriş emri çerçevesinde gerekli miktarda ayırılmış stok.

Çok Aşamalı Stok – Multi – Echelon İnventory Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde farklı aşamalardaki stoklar.

Kanal Çatışması – Channel Conflict Bir şirketin eski ve yeni dağıtım kanallarının birbiri ile rekâbet etmesi durumunda ortaya çıkan çatışmalar.

Ambalaj Malzemesi – Packaging Material Ürünü koruyan, pazarlama amacıyla kullanılabilen ve ürünün içine konulduğu malzeme.

RF Terminal – Radio Frequency Terminal Radyo Frekansı teknolojisini kullanarak ilgili verilerin bilgisayar ile karşılıklı iletimini sağlayan aygıt.

Adil Paylaşım – Fair Share Allocation Her birime gereksinimine uygun bir stok payı verilmesi.

Gelen Malzeme Muayenesi – Incoming Inspection Gelen malzemenin spesifikasyonlara uygunluğunu saptamak üzere yapılan test, muayene vb. faaliyetler.

Satınalma Parçası – Component Tedarikçi firmalar tarafından üretilen ve üretimde kullanılan satınalma malzemeleri.

İkmal – Replenishment Malzemenin depolama süreci aşamaları arasında farklı ambalaj biçimleri ve/veya depolama lokasyonları hâlindeki akışının (bulunabilirliğinin – tedâriğinin) sağlanması (Örneğin paletli stoklamadan kutulu stoklamaya, kutulu stoklamadan adetsel stoklamaya geçiş gibi)

Hazırlık Süresi – Setup Time Bir önceki üretim partisinden, yeni ve farklı bir üretim partisinde ilk kabul edilebilir ürünün elde edilmesine kadar geçen süre (Hazırlık süreleri, iş hazırlama süreleri ile makina hazırlık süreleri olarak iki grupta toplanır)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.