0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İkili Anlaşma – Bilateral Agreements Nedir? Ne demektir?

0

İkili Anlaşma – Bilateral Agreements Nedir? Ne Demektir?

İkili Anlaşma – Bilateral Agreements Nedir? Ne Demektir?, İki ülke arasında yapılacak programlı uçuşlara (yolcu ya da yük) izin veren ve sözkonusu ülkeler tarafından onaylanan anlaşma.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan İkili Anlaşma – Bilateral Agreements nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İki ülke arasında yapılacak programlı uçuşlara (yolcu ya da yük) izin veren ve sözkonusu ülkeler tarafından onaylanan anlaşma.

İkili Anlaşma – Bilateral Agreements sözlük anlamı İki ülke arasında yapılacak programlı uçuşlara (yolcu ya da yük) izin veren ve sözkonusu ülkeler tarafından onaylanan anlaşma.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Depolama Planı – Storage Plan Depo içinde bulunan veya bulunması plânlanan malzeme cinslerini ve işgâl ettiği hacimleri gösteren, kroki şeklinde ifâde edilmiş plân.

Ürün Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Etkin Tüketici Yanıtı – Efficient Consumer Response (ECR) Müşteri isteklerinin daha iyi, daha hızlı, daha düşük mâliyetli ve tam zamanında yerine getirilmesi ve bilginin bir bütün olarak paylaşılması için dağıtım kanalı içerisinde tüm tarafların birlikte çalıştığı basit, hızlı ve müşteri odaklı sistem.

Rekabetçi Fiyatlandırma – Competitive Quotations İhalelerde öngörülen/umulan mâliyetten daha rekâbetçi fiyatlar elde etmek üzere kullanılan bir satınalma yöntemi (Daha küçük ölçekli tedârikçilerden yazılı garantiler alınarak daha rekâbetçi fiyatlar elde edilmeye çalışılır)

Yüksek Konteyner – Highcube Container Dış yüksekliği yaklaşık 2,9 m olan konteyner.

Esnek Miktarlı Sözleşme – Quantity Flexibility Contract Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve satıcının satılamayan her ürünün belli bir miktarı için geri ödeme yaptığı sözleşme.

Kapasite Kısıtsız Tedarik Zinciri – Uncapacitated Supply Chain Tedarik zincirinde yer alan birimlerin kapasitelerini dikkate almadan yapılan tedârik zinciri yönetimi faaliyetleri.

Fatura – Commercial İnvoice Ürün, miktar, nitelik, satış şekli, ağırlık, adres, tarih vb. bilgilerin bulunduğu, satıcı tarafından düzenlenen evrak.

Dağıtım – Distribution Ürünlerin belirtilen zaman, miktar vb. koşullara uygun olarak, belirtilen yerlere sevk ve teslim edilebilmesi (gönderilmesi) için gerçekleştirilen işlemler bütünü (Bu kapsam altında, dağıtım merkezleri gibi tesisler de dikkate alınır)

Mühendislik Değişiklik Emri – Engineering Change Order (ECO) Bir ürün veya süreç niteliklerinin, dokümante edilmiş ve onaylanmış revizyonu.

Kanal Ortakları – Channel Partners Bir ürün ailesini üretmek ve satmak üzere biraraya gelen ve bir dağıtım kanalı boyunca yer alan iş ortakları (tedârikçiler, üreticiler, distribütörler, perakendeciler vb.)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.