0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İlk Girişimci Avantajı – First Mover Advantage Nedir? Ne demektir?

0

İlk Girişimci Avantajı – First Mover Advantage Nedir? Ne Demektir?

İlk Girişimci Avantajı – First Mover Advantage Nedir? Ne Demektir?, Bir şirketin, yeni bir ürünü veya hizmeti pazara sunmasıyla elde ettiği bir ticarî avantaj (Bu ticarî avantaj, genellikle o ürün veya hizmetteki sektör liderliği biçiminde ortaya çıkabilir)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan İlk Girişimci Avantajı – First Mover Advantage nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir şirketin, yeni bir ürünü veya hizmeti pazara sunmasıyla elde ettiği bir ticarî avantaj (Bu ticarî avantaj, genellikle o ürün veya hizmetteki sektör liderliği biçiminde ortaya çıkabilir)

İlk Girişimci Avantajı – First Mover Advantage sözlük anlamı Bir şirketin, yeni bir ürünü veya hizmeti pazara sunmasıyla elde ettiği bir ticarî avantaj (Bu ticarî avantaj, genellikle o ürün veya hizmetteki sektör liderliği biçiminde ortaya çıkabilir)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Habersiz Gönderici – Naive Host Gönderici firmaların, yasal olmayan işlere haberleri olmadan karıştırılmaları durumu (Örneğin; kaçakçılar yasal olmayan mallarını yasal mallarının yanında ve yasal gönderici firmanın haberi olmadan göndertebilirler)

Zincir Boyu İzlenebilirlik – Pipeline Visibility Bir tedârik zinciri boyunca yükün yeri ve ortaya çıkabilecek değişiklikler hakkında doğru ve zamanında bilgi sahibi olma.

Faaliyet Tabanlı Yönetim – Activity Based Management (ABM) İşletme performansını arttırmak için faaliyet tabanlı mâliyetlendirmenin uygulandığı yönetim şekli.

Çekme Esaslı Sistem – Pull System Herhangi bir aşamadaki faaliyetin, kendisinden bir sonraki faaliyetin talepte bulunması durumunda işleme başlama sistemi (İtme sisteminin tam tersine çekme sisteminde talep, en son noktada yâni tüketicide oluşur ve talep karşılanana kadar tedârik zincirindeki ilgili ardışık faaliyetler devreye girer.)

Ortaklık – Partnership Bir işte, kârı ve zararı paylaşacak şekilde, taraflar arasında yapılan anlaşma.

Aracı Bilgisayar Sistemi – Brokered Systems Farklı şirketlere veya kuruluşlara ait olan farklı bilgisayar sistemlerinin, birbirine bilgi aktarımına izin verecek şekilde bağlanması (Örneğin, bir müşteri, sipârişlerinin durumuna, kendi ve tedârikçinin bilgisayar sistemleri üzerinden erişebilir.)

Gümrük Müşavirliği Karnesi – Customs Broker?s License Gümrük işlemlerini bir başkası adına yapma yetki belgesi.

Amir Banka – Issuing Bank Satınalma yapılırken , alıcının akreditif istemek için gittiği banka.

Römork – Trailer Bir çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, kendi tekerlekleri üzerinde park edilebilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı.

Liman Rotasyonu – Port Rotations Düzenli hat gemilerinin limanlar arasında izleyeceği ve önceden belirlenmiş sabit rotalar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.