0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İlk Kademe Tedarikçi – First Tier Supplier Nedir? Ne demektir?

0

İlk Kademe Tedarikçi – First Tier Supplier Nedir? Ne Demektir?

İlk Kademe Tedarikçi – First Tier Supplier Nedir? Ne Demektir?, Bir şirketin malları doğrudan tedârik ettiği kuruluş.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan İlk Kademe Tedarikçi – First Tier Supplier nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir şirketin malları doğrudan tedârik ettiği kuruluş.

İlk Kademe Tedarikçi – First Tier Supplier sözlük anlamı Bir şirketin malları doğrudan tedârik ettiği kuruluş.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Kanban Tam Zamanında Üretim/Tedârik sistemlerinde gereksinim duyulan malzemenin, gereksinim duyulduğu zaman ve miktarda teminini sağlayan bilgi, doküman, sinyal, elektronik mesaj.

Hurda – Scrap İşletme açısından, değerini kaybeden ancak geri dönüşüme tâbi tutulduğunda değer kazanabilecek ama miktarı tam olarak öngörülemeyen mal, demirbaş.

Dinamik İşlem Kontrolü – Dynamic Process Control Açıklama Ürünlerin çıkış performans kontrollerinin sürekli olarak yapılması.

Tahmin Dönemi – Forecast Cycle Tahminin kapsadığı zaman aralığı. Ardışık iki tahmin çalışması arasındaki süre.

Barkod – Bar Code Otomatik tanımlama teknolojisi kapsamında, bir optik okuyucu aygıt ile okunarak bilgisayar ortamına sayı, karakter ya da bunların karışımı olarak aktarılabilen, farklı kalınlıklardaki çizgi – boşluk kombinasyonları.

Aracı Kuruluş – İntermediary Lojistik sürecine destek olmak için, göndericiler ve alıcılar arasında geniş kapsamlı ve sürekli artan hizmetler sunan kuruluş.

Zırhlı Taşımacılık – Armored Tranportation Altın, elmas, malî belgeler, nakit vb. değerli mal ve/veya belgeleri taşıtmak isteyen göndericilere tam güvenlik ve hızlı sigorta hizmetlerini sunan taşımacılık tipi.

Mal Bedeline Göre Ücretlendirme – Ad Valorem “Değere göre” anlamına gelen Latince terim (Taşımacılık ücreti, taşınan malların değerlerine göre belirlenir)

Navlun Bedeli – Freight Charges, Freight Rates Uluslararası taşıma için istenen ücret.

Envanter – İnventory İşletmedeki tüm demirbaş ve stokların fiziksel ve/veya malî listesi.

Çeviklik – Agility Talep ve tedârikteki âni değişimlere hızla yanıt verebilmek; beklenmeyen dış kaynaklı olumsuz şok gelişmelerle rahatlıkla başa çıkabilmek.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.