0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İntranet Nedir? Ne demektir?

0

İntranet Nedir? Ne Demektir?

İntranet Nedir? Ne Demektir?, Şirket birimleri arasında veri değişimini sağlamak üzere bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan İntranet nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Şirket birimleri arasında veri değişimini sağlamak üzere bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması.

İntranet sözlük anlamı Şirket birimleri arasında veri değişimini sağlamak üzere bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yasak Paletler – Forbidden Pallets Doğaya zarar verdiği için bâzı ülkeler tarafından ülkeye girişi yasaklanan paletler.

Yük Sağlamlaştırma – Lashing Taşıt veya konteyner içine konan yüklerin taşıma sırasında oluşabilecek dinamik hareketlere karşı sabitlenmesi.

Kapasite Gereksinim Planlaması – Capacity Requirements Planning (CRP) Üretimi gerçekleştirmek üzere, makina ve işçilik kaynak gereksinimlerini ölçme ve dengeleme süreci.

ABC Faturalama – ABC Billing Özel faaliyetlere yönelik olarak, faaliyet tabanlı faturalama işlemi (Bu eylem, öncelikli olarak üçüncü parti lojistik (3PL) şirketler için tasarlanmıştır. Faturalandırılabilir ücretlerin hesaplanmasına olanak tanır. Örneğin, bir 3PL şirketi, depolama ve diğer katma değerli faaliyetlerin yanısıra, her bir satış fişi/faturası için işlem ücreti belirleyebilir)

Envanter – İnventory İşletmedeki tüm demirbaş ve stokların fiziksel ve/veya malî listesi.

Toplam Tedarik Zinciri Yönetimi Maliyeti – Total Supply Chain Management Cost Tedarik zincirinin çeşitli aşamalarındaki faaliyetlerin (sipariş yönetimi, malzeme tedarik, elde bulundurma, finans ve planlama ve bilgi – işlem) maliyetleri toplamı.

Last Expiry First Out – LEFO Son kullanım tarihi en geç olan malın ilk çıkacağını öngören ilke (Böylece ürünün operasyonda kalma süresi daha uzun olmaktadır. Ancak depolama açısından son kullanım tarihinin geçirilmesi riski artmaktadır.)

İntranet Şirket birimleri arasında veri değişimini sağlamak üzere bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması.

Kapasite Gereksinim Planlaması – Capacity Requirements Planning (CRP) Üretimi gerçekleştirmek üzere, makina ve işçilik kaynak gereksinimlerini ölçme ve dengeleme süreci.

Zincir Boyu İzlenebilirlik – Pipeline Visibility Bir tedârik zinciri boyunca yükün yeri ve ortaya çıkabilecek değişiklikler hakkında doğru ve zamanında bilgi sahibi olma.

Gümrük Müşaviri – Customs Broker, Customs Clearing Agent, Customs House Broker (CHB) Bir ücret karşılığı çalışan, ithalatçı ve ihracatçılar adına gümrüklerde yasal açıdan iş tâkip etme yetkisine sahip olan kişi veya kuruluşlar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.