0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İşletmeden İşletmeye – Business to Business B2 Nedir? Ne demektir?

0

İşletmeden İşletmeye – Business to Business B2 Nedir? Ne Demektir?

İşletmeden İşletmeye – Business to Business B2 Nedir? Ne Demektir?, BŞirketlerin iş yaptıkları diğer şirketlerle alım – satım süreçlerini elektronik ortam kullanarak gerçekleştirdiği bir tür e – Ticaret.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan İşletmeden İşletmeye – Business to Business B2 nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı BŞirketlerin iş yaptıkları diğer şirketlerle alım – satım süreçlerini elektronik ortam kullanarak gerçekleştirdiği bir tür e – Ticaret.

İşletmeden İşletmeye – Business to Business B2 sözlük anlamı BŞirketlerin iş yaptıkları diğer şirketlerle alım – satım süreçlerini elektronik ortam kullanarak gerçekleştirdiği bir tür e – Ticaret.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Mesafe Ekonomisi – Economy of Distance Taşıma mesafesi arttıkça birim ton*km başına düşen mâliyetin azalacağı ilkesi.

Yöneylem Araştırması – Operations Research İnsan, makina, malzeme ve/veya diğer girdilerden oluşan sistemlerde karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle modellenmesi ve çözümlenmesi yoluyla en uygun kararın veya karar seçeneklerinin belirlenmesi.

Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı – Lead Logistics Provider (LLP) Bir şirketin lojistik hizmetlerinin tümünün veya büyük bir kısmının organizasyonunu üstlenen, bu çerçevede lojistik hizmet sağlayıcıları (3PL) seçen, performanslarını değerlendiren ve aralarındaki eşgüdümü sağlayan şirket.

Zırhlı Taşımacılık – Armored Tranportation Altın, elmas, malî belgeler, nakit vb. değerli mal ve/veya belgeleri taşıtmak isteyen göndericilere tam güvenlik ve hızlı sigorta hizmetlerini sunan taşımacılık tipi.

Acente – Agency Bir lojistik şirketin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya birey (Genellikle tam yük bazında çalışırlar)

Açılabilir Tavanlı Konteyner – Hardtop Container Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından forklift veya benzeri donanım ile yüklenemeyen konteyner (Üstü açık konteynerden farkı, yüksekliği itibarıyla standart yüksekliği aşan yüklerin taşınamaması ve kapalı bir tavana sahip olmasıdır)

Garanti Belgesi – Certificate of Guarantee İthal edilen ve satış sonrası bakım – onarıma tâbi ürünler için bakanlıkça verilen ve ithalatı yapan firmanın satış ve satış sonrası hizmet taahhütlerini içeren belge.

Toplam Tedarik Zinciri Yönetimi Maliyeti – Total Supply Chain Management Cost Tedarik zincirinin çeşitli aşamalarındaki faaliyetlerin (sipariş yönetimi, malzeme tedarik, elde bulundurma, finans ve planlama ve bilgi – işlem) maliyetleri toplamı.

Uygun Taşımacılık – Co Modality Müşteri/ürün vb. özellikler dikkate alınarak en uygun tek veya karma taşımacılık sisteminin seçilmesi.

Açık Sipariş – On Order, Open Order Alınmış, ancak henüz teslim edilmemiş olan sipâriş.

Risk Havuzlama – Risk Pooling Müşterilerin gereksinimlerini ortak tesis/araç/kaynak kullanarak karşılama yoluyla toplam sistem mâliyetlerinin düşürülmesi işlemi (Böylelikle tüm riskler bir havuzda toplanarak (merkezîleştirilerek) mâliyetler düşürülür.)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.