0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İstif Modeli – Course Pattern Nedir? Ne demektir?

0

İstif Modeli – Course Pattern Nedir? Ne Demektir?

İstif Modeli – Course Pattern Nedir? Ne Demektir?, Yüklerin istifleme şekli, sistemi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan İstif Modeli – Course Pattern nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Yüklerin istifleme şekli, sistemi.

İstif Modeli – Course Pattern sözlük anlamı Yüklerin istifleme şekli, sistemi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İhale Açma – Bid Opening İhâle için tedârikçi şirketlerin davet edilmesi.

Değer Algılanan faydaların fiyata oranlarına “değer” adı verilmektedir.

Dökme Yük – Bulk Cargo Bir ambalaj içinde olmayan yük.

Sevkiyat Listesi – Balance to Ship Bir sipârişin gönderilen ve gönderilmemiş (kalan) miktarlarını gösteren liste.

RO – LA Taşımacılığı – Rolling Road (ROllende LAndstrasse) (RO – LA) Transportation Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma araçlarının vagonlara bindirilerek uzun mesafenin demiryolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda karayolu taşımacılığı ile biten kombine taşımacılık şekli.

Adres – Address Depoda yüklerin konulacağı lokasyonların konumlarını belirlemek için kullanılan, sayı ve karakterlerden oluşan bir kombinasyon.

Bağımlı Talep – Dependent Demand Başka bir ürünün talebi ile orantılı olarak talebi hesaplanabilen malzemelere ilişkin talep yapısı (Örneğin yarı ürünler, hammaddeler, yardımcı maddeler)

Uluslararası Satılan Malların Sözleşmeleri – Contracts for the İnternational Sale of Goods (CISG) Uluslararası Satış Sözleşmeleri ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen çerçeve sözleşme.

Blok Tren – Unit Train Yeterince yük varsa, bir demiryolu katarının tümünün bu yüke tahsis edilmesi (Sözkonusu yük salt bir şirkete ait olabilir)

Dalgasal Toplama – Wave Picking Sevkedilecek malzemenin bekleme süresini enazlamak için toplama listelerini seçme ve sıralama yöntemi (Toplama emirlerinin, aynı ürünler, aynı taşıyıcı, aynı varış noktası biçiminde dalgalar hâlinde oluşturulmasıdır. Bölgesel toplamada toplama emirleri bölge bazında oluşturulur, tüm bölgeler aynı zamanda toplanır, ürünler daha sonra sınıflandırılır ve sevkiyata göre konsolide edilir. Dalgasal toplama ise daha hızlı bir yöntemdir, toplama emirleri düzenlenirken taşıma aracı ve varış noktaları dikkate alınır.

Güvenlik Stoğu – Safety Stock, Minimum Inventory Tedarik süresi ve tüketim (satış) hızında olabilecek beklenmeyen durumlar sonucunda stoksuz kalma durumuna düşmemek için tutulan stok miktarı (Optimal güvenlik stoğu düzeyinin belirlenmesinde, geçmiş veriler ve öngörülen hizmet düzeyi dikkate alınır)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.