0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İstif Sırası – Course, Tier Nedir? Ne demektir?

0

İstif Sırası – Course, Tier Nedir? Ne Demektir?

İstif Sırası – Course, Tier Nedir? Ne Demektir?, Yükleri birim yük hâlinde istiflenecek şekilde gruplanması.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan İstif Sırası – Course, Tier nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Yükleri birim yük hâlinde istiflenecek şekilde gruplanması.

İstif Sırası – Course, Tier sözlük anlamı Yükleri birim yük hâlinde istiflenecek şekilde gruplanması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yedek Parça İstifi – Field Service Parts İmalat noktasının dışında, kapalı bir alanda stoklanan yedek parça grubu.

İş, Ticaret ve Taşımacılık İçin Elektronik Veri Değişimi – Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (EDIFACT) Uluslararası ticaretin ve taşımacılığın etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla ticarî verilerin içeriğine elektronik yoldan ulaşabilmek için geliştirilen bir dünya standardı.

Capesize Gemiler – Capesize Ships Büyüklüğü nedeniyle Panama ve Süveyş kanallarından geçemeyen, dolayısıyla Afrika Ümit Burnu?nu dolaşmak zorunda kalan gemiler.

Dinamik Süreç Kontrolü – Dynamic Process Control (DPC) Süreç çıktısını eniyilemek için, süreç performansının sürekli gözden geçirilmesi ve kontrol parametrelerinin ayarlanması.

Donmuş Bölge – Frozen Zone Üretim programının, öngörülen bir süre içinde değiştirilmemek üzere kesinleştirildiği kısmı.

Dayanıksız Mal/Yük – Perishable Freight, Perishabel Commodity Kısa raf ömürlü, soğutma veya ısıtma gibi özel koruyucu hizmetler gerektirebilen, aksi durumda hızlı bozulabilecek veya değerini yitirebilecek yük (Genellikle taze meyve ve sebze için kullanılır)

Ortak Sistem Programı – Compliance Program Üzerinde mutabık kalınan kontrol ve denetim standartlarının uygunluğunun, iki veya daha fazla EDI ticaret ortağı tarafından düzenli aralıklarla kontrol edildiği bir yöntem (Yönetim, ortak raporları düzenler. Bu raporlarda plânlanan ya da yaşama geçirilen düzeltici eylemlerin yanısıra istisnai durumlar da faaliyet kurallarıyla uyumlu bir şekilde kısaca belirtilir. Denetçiler, bağımsız ve objektif bir şekilde yönetim raporları hakkında kendi görüşlerini belirtirler.)

Uyumluluk – Adaptability Pazarı yeniden şekillendiren sosyo – ekonomik, demografik, politik, teknolojik, vd. yapısal değişimlere uyum sağlayabilmek üzere tedârik zinciri tasarımını değiştirebilmek; strateji, ürün ve teknolojilere göre tedârik ağını yenileyebilmek.

Takt Süresi – Takt Time Müşteri isteklerini karşılamak için, satış düzeyine bağlı olarak bir parça veya ürünü hangi sıklıkla üretmemiz gerektiğini belirten süre değeri.

Dolgu Malzemesi – Filling Material Taşımacılık sırasında ürünleri korumak üzere boşluk doldurmak için kullanılan paketleme malzemesi.

Kapalı Zarf Usülü İhale – Sealed Bid Önceden belirlenmiş ve duyurulmuş bir süre içinde, tekliflerin kapalı zarf içinde alındığı ve içeriğinin hiç kimse tarafından görülmediği ihâle.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.