0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İstifleme Etkinliği – Stacking Efficiency Nedir? Ne demektir?

0

İstifleme Etkinliği – Stacking Efficiency Nedir? Ne Demektir?

İstifleme Etkinliği – Stacking Efficiency Nedir? Ne Demektir?, Yüklerde yerleştirme için gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, yükün yüksekliğinin, yükün konulacağı yerdeki kullanılabilir yüksekliğe oranı.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan İstifleme Etkinliği – Stacking Efficiency nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Yüklerde yerleştirme için gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, yükün yüksekliğinin, yükün konulacağı yerdeki kullanılabilir yüksekliğe oranı.

İstifleme Etkinliği – Stacking Efficiency sözlük anlamı Yüklerde yerleştirme için gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, yükün yüksekliğinin, yükün konulacağı yerdeki kullanılabilir yüksekliğe oranı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Tactics – The Automated Conveying and Transfer of Intermodal Cargo Shipments İntermodal yük gönderilerinin; varolan taşımacılık sistemi ile bütünleşik ve otomatik şeklide transferi projesi.

Rampa – Stage/Ramp Taşıma aracının kasası ile yükleme bölgesinin aynı yükseklik düzeyinde olmasını sağlayan ve böylece malzemenin boşaltma ve yükleme işlemlerini kolaylaştıran alan.

İzlenebilirlik – Traceability Depoda bir yükün, giriş anından itibaren çıkış anına dek izlediği yol ile ilgili verilerin, süreç boyunca elde edilebilmesi.

Zincir Boyu İzlenebilirlik – Pipeline Visibility Bir tedârik zinciri boyunca yükün yeri ve ortaya çıkabilecek değişiklikler hakkında doğru ve zamanında bilgi sahibi olma.

İntranet Şirket birimleri arasında veri değişimini sağlamak üzere bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması.

Ana Güzergah – Main Lines Çıkış ve varış noktaları arasındaki en uygun ve en çok kullanılan yol.

Uluslararası Sektörel Sınıflandırma Standardı – İnternational Standard İndustrial Classification of All Economic Activities (İSİC) Ekonomik verileri analiz etmek, karşılaştırmak ve istatistiksel olarak değerlendirmek amacıyle sınıflandırmada kullanılan Birleşmiş Milletler Sistemi (Bu sınıflandırma yapısı, bölge veya ülkelere göre farklılıklar göstermektedir)

Dead Weight Tonnage (DWT) Bir geminin yük ve diğer ağırlıklar (yakıt, yağ, kumanya vb.) dahil, longton (1 longton = 1.016 kg) cinsinden taşıyabileceği en fazla ağırlık.

Elleçleme Maliyeti – Handling Cost Taşıma, hazırlama ve diğer yükleme/boşaltma faaliyetleri ile ilgili mâliyet.

Birim – Unit Of Measure (UOM) Stok sistemlerinde izlenen bir malzemenin miktarının tanımlanmasında kullanılan ölçü (Örneğin adet, kasa, koli, kutu vb.)

Yalın Üretim – Lean Manufacturing Üretim süreçlerinde katma değer yaratmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasını öngören üretim anlayışı (Böylece kaynakları tüketen faaliyetlerin (israfların) önlenmesi ve salt müşteri için yarar sağlayan işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlanır. Üretimi en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız olarak, müşteri talebine bire – bir yanıt verecek şekilde ve varolan potansiyellerin tümünden yararlanarak gerçekleştirmektir.)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.