0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İstifleme – Stowing Nedir? Ne demektir?

0

İstifleme – Stowing Nedir? Ne Demektir?

İstifleme – Stowing Nedir? Ne Demektir?, Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılması.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan İstifleme – Stowing nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılması.

İstifleme – Stowing sözlük anlamı Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Last In First Out LIFO – Son Giren İlk Çıkar Son giren malzemenin ilk çıkacağını öngören ilke.

Uygun Taşımacılık – Co Modality Müşteri/ürün vb. özellikler dikkate alınarak en uygun tek veya karma taşımacılık sisteminin seçilmesi.

Risk Havuzlama – Risk Pooling Müşterilerin gereksinimlerini ortak tesis/araç/kaynak kullanarak karşılama yoluyla toplam sistem mâliyetlerinin düşürülmesi işlemi (Böylelikle tüm riskler bir havuzda toplanarak (merkezîleştirilerek) mâliyetler düşürülür.)

Sipariş Bir hizmetin veya ürünün getirilmesini veya gönderilmesini, kısaca tedarik edilmesini isteme işlemidir.

Global Teminat – General Security Gümrükleme muameleleri sırasında, devletin haklarını (vergiler yönünden) garantiye almak amacıyla, birden fazla yapılacak işlemde kullanılmak üzere, işlemin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü?ne hitâben düzenlenen teminat.

Denetlenebilirlik – Auditability Verilerin, kaynak dokümanlara dayalı, doğruluğunun kanıtlanması kolay olan ve denetçilerin güvenebileceği çağdaş bir bilgi sistemleri özelliği.

Tahmin – Forecasting Sezgi, deneyim ve verilere dayanarak; gelecekteki belli bir zaman aralığı için, tahmini istenen parametrelere (satış, tüketim, enflasyon, nüfus vb.) ilişkin değerlerin kestirilmesi, öngörülmesi.

Yöneylem Araştırması – Operations Research İnsan, makina, malzeme ve/veya diğer girdilerden oluşan sistemlerde karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle modellenmesi ve çözümlenmesi yoluyla en uygun kararın veya karar seçeneklerinin belirlenmesi.

Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon – Destination Enhanced Consolidation Varış noktasını dikkate alarak, küçük deniz yüklemeleri ile mâliyetleri düşürme sistemi.

Hareketli Kasa – Swap Body Konteynerler gibi taşınan, ancak boyutları itibariyle farklı olan, özellikle intermodal taşımacılıkta kullanılan römork ve vagon şasilerine bağlanabilen metal yük kasası.

Ortalama Ödeme Süresi – Average Payment Period Satın alınan mal ve hizmetin tesliminden, ödeme yapılana kadar geçen sürelerin ağırlıklı ortalaması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.