0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

İstifleme Yüksekliği – Stacking Height Nedir? Ne demektir?

0

İstifleme Yüksekliği – Stacking Height Nedir? Ne Demektir?

İstifleme Yüksekliği – Stacking Height Nedir? Ne Demektir?, Yükün üstüste konulabileceği veya yerleştirilebileceği en fazla yükseklik.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan İstifleme Yüksekliği – Stacking Height nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Yükün üstüste konulabileceği veya yerleştirilebileceği en fazla yükseklik.

İstifleme Yüksekliği – Stacking Height sözlük anlamı Yükün üstüste konulabileceği veya yerleştirilebileceği en fazla yükseklik.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Hazırlık Süresi – Setup Time Bir önceki üretim partisinden, yeni ve farklı bir üretim partisinde ilk kabul edilebilir ürünün elde edilmesine kadar geçen süre (Hazırlık süreleri, iş hazırlama süreleri ile makina hazırlık süreleri olarak iki grupta toplanır)

Gemiye Yükleyerek – Free On Board (FOB) Satıcının ihraç işlemleri ve/veya gümrüklemesi bitmiş mallarının, alıcının belirttiği yer ve zamanda, taşıma aracına yüklendiği ve bu aşamadan sonraki tüm masraf ve risklerin alıcıya ait olduğu uluslararası teslim şekli kavramı.

İltisak Hattı – Connection Line Ana hatlardan depo, fabrika gibi tesislere çekilen demiryolu bağlantı hattı.

Eksik Tamamlama Turu – Breadman Tedarikçilerin ikmâl faaliyetlerinin eşgüdümünde kullanılan özel bir kanban uygulaması (Bu uygulamada, öngörülen rota tipine göre teslîmat görevlisi, müşterinin lokasyonuna giderek ilgili stok alanını/kabını ürün ile doldurur. Dolayısıyla sipâriş miktarı belirli değildir. Müşteri önceden sipâriş vermediği gibi her gidildiğinde ne kadar teslimat yapılacağı da net olarak belirli değildir. Eksik olan kısım doldurulur. Bu durumda tedârikçi, önceden edinilmiş deneyimlere ve oluşturulmuş kurallara göre sevkiyat plânlaması yapar.)

Minimum Toplam İşlem İlkesi – Principle of Minimum Total Transactions Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem sayısını en aza indirme ilkesi (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.)

Tedarik Bir mal veya hizmetin kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesi, sağlanmasıdır.

Doğrudan İletim – Direct Transmission – Point – to – Point Transmission Üçüncü bir şahış karışmadan verinin doğrudan yollayıcıdan alıcıya ulaşması (noktadan noktaya iletim de denilmektedir)

Fiyat İndirimli Sözleşme – Price Discount Contract Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve satılamayan ürünler için geri ödeme oranının, ürünün alıcı satış fiyatına göre değiştiği sözleşme.

Çevre Dostu Paketleme – Environmentally Friendly Packaging Geri dönüşümlü konteyner veya kap, doğada çözülebilen ambalaj malzemeleri kullanımı vb. yollar ile ambalaj malzemelerinin doğaya vereceği zararın en aza indirilmesi.

Hakemlik Müessesesi – Arbitration Taşıma sözleşmelerinde bulunan ve uyuşmazlık durumunda başvurulan hüküm.

Dağıtım Merkezi Hizmet Ücreti – Distribution Center Fee Dağıtım merkezinin yaptığı tüm lojistik faaliyetler için kg, palet vb. başına belirlemiş olduğu hizmet ücreti.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.