0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kabul Belgesi – Acceptance Nedir? Ne demektir?

0

Kabul Belgesi – Acceptance Nedir? Ne Demektir?

Kabul Belgesi – Acceptance Nedir? Ne Demektir?, Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Kabul Belgesi – Acceptance nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

Kabul Belgesi – Acceptance sözlük anlamı Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Trafik Yönetimi – Traffic Management Taşıma modlarının, taşıyıcıların ve ilgili hizmetlerin yönetimi.

Dağıtım Ağı – Distribution Network Ürünlerin sevk noktalarından teslim noktalarına kadar geçen süreçte yer alan, depo, rota, satış noktası, vb. gibi öğelerin tanımlandığı sistem.

Malzeme Talebi – Requisition Depodan mal almak, depoda yoksa satınalma işlemini başlatmak üzere yapılan talep.

GPRS – General Packet Radio Service Verilerin GSM şebekesi üzerinden kullanıcılara aktarılmasını sağlayan iletişim teknolojisi.

Çapraz Sevkiyat – Cross Docking Tedarikçilerden gelen malların, depo içinde yerleştirilmeden, belli bir süre içinde sevk noktalarına gönderilmesi işlemi.

Konsinye Mallar İhraç edilmesine rağmen ithalatçı tarafından, tedarikçiye nihai satış gerçekleşmediği sürece ödeme yapılmayan mallardır. X ürünü tedarikçi tarafından ithal eden kişiye ücretsiz bir şekilde verilir, ithalatçı X ürününü sattıktan sonra tedarikçiye ödeme yapar. Satamadıklarını tekrar tedarikçiye iade eder.

Elektronik Fon Transferi – Electronic Funds Transfer (EFT) Ödemelerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi.

İntranet Şirket birimleri arasında veri değişimini sağlamak üzere bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması.

İşbirliğine Dayalı Tahmin, Planlama ve İkmal – Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) Tedarik zincirinde yer alan tüm taraflar (şirketler) arasında çağdaş bilgi teknolojileri kullanarak etkin bir bilgi paylaşımı, ortak yarar sağlama ve eşgüdümlü plânlama yoluyla ürün ve bilgi akışının; müşteri taleplerindeki değişiklikleri dikkate alarak, tüm tarafların üretim, stok ve lojistik mâliyetlerini enazlamak ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için verimli yönetilmesini sağlama.

Dayanıksız Mal/Yük – Perishable Freight, Perishabel Commodity Kısa raf ömürlü, soğutma veya ısıtma gibi özel koruyucu hizmetler gerektirebilen, aksi durumda hızlı bozulabilecek veya değerini yitirebilecek yük (Genellikle taze meyve ve sebze için kullanılır)

Ortak Sistem Programı – Compliance Program Üzerinde mutabık kalınan kontrol ve denetim standartlarının uygunluğunun, iki veya daha fazla EDI ticaret ortağı tarafından düzenli aralıklarla kontrol edildiği bir yöntem (Yönetim, ortak raporları düzenler. Bu raporlarda plânlanan ya da yaşama geçirilen düzeltici eylemlerin yanısıra istisnai durumlar da faaliyet kurallarıyla uyumlu bir şekilde kısaca belirtilir. Denetçiler, bağımsız ve objektif bir şekilde yönetim raporları hakkında kendi görüşlerini belirtirler.)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.