0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Kapasite Planlama – Capacity Planning Nedir? Ne demektir?

0

Kapasite Planlama – Capacity Planning Nedir? Ne Demektir?

Kapasite Planlama – Capacity Planning Nedir? Ne Demektir?, Lojistik ve tedârik zinciri gereksinimlerini doğru zaman ve yerde karşılamak üzere gerekli kaynakların temini.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Kapasite Planlama – Capacity Planning nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Lojistik ve tedârik zinciri gereksinimlerini doğru zaman ve yerde karşılamak üzere gerekli kaynakların temini.

Kapasite Planlama – Capacity Planning sözlük anlamı Lojistik ve tedârik zinciri gereksinimlerini doğru zaman ve yerde karşılamak üzere gerekli kaynakların temini.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Depolama Planı – Storage Plan Depo içinde bulunan veya bulunması plânlanan malzeme cinslerini ve işgâl ettiği hacimleri gösteren, kroki şeklinde ifâde edilmiş plân.

İçinden Geçilebilir Raf – Drive – Through Rack Bir kenarından diğer kenarına çaka geçmesine izin veren, ürünlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor alanından tasarruf sağlayan, az çeşit malın yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf (Bu raflarda FIFO uygulaması zordur)

İzini Sürme – Tracing Yük, araç ve kap hareketlerinin, lojistik süreç boyunca izlediği yol ile ilgili verilerin elde edilebilmesi.

Raf Gözü – Rack Slot Rafta bir yük veya ürünün, depolanmak amacıyla konulduğu, ayrılmış pozisyon, alan (Göz, bir veya daha fazla birim yükseklikte veya derinlikte olabilir)

Elleçleme Maliyeti – Handling Cost Taşıma, hazırlama ve diğer yükleme/boşaltma faaliyetleri ile ilgili mâliyet.

Ek Masraflar – Accessorial Charges Taşımacılık sürecinde verilen ek hizmet ve ayrıcalıkların masrafları (Bu masraflar navlun ücretine dahil değildir ve genellikle sabir fiyat şeklindedir. Örneğin; toplama/teslimat, transit geçiş ayrıcalıkları, hareket halindeki ayrıcalıklar, cezalar, aktarma, yükleme/boşaltma vb.)

Göz – Slot Bir parti yük tarafından doldurulan bloktaki her bir bağımsız pozisyon, yer.

RO – RO Gemisi – Roll – on/roll – off (RO/RO) Ship Karayolunda kullanılan yük araçlarını taşıyan, sözkonusu araçların tekerlekler üzerinde yürüyerek yüklendiği ve boşaltıldığı özel tip gemi.

Üstten Yükleyici – Top Pick Loaders Yükleri üst kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren malzeme elleçleme ekipmanı.

Satış İndirimli Sözleşme – Sales Rebate Contract Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve belli bir hedef değerin aşılması durumunda, satıcının satılan her fazla ürün için alıcıya iskonto yaptığı sözleşme.

Hasar – Damage Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi vb. işlemler sırasında oluşan yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma vb. değer kaybına neden olan zararların tümü.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.