Kullanılabilir Adresler Nedir? Kullanılabilir Adresler Ne demektir?

0

Kullanılabilir Adresler Nedir? Ne Demektir?

Kullanılabilir Adresler, Lojistik tesislerde farklı amaçlar (stoklama, elleçleme, araç yükleme/boşaltma, katma değerli hizmetler) için belirlenen lokasyonların ilgili işlem için uygunluğunu, müsaitlik durumunu ifade eder.

Lojistik terimi olarak Kullanılabilir Adresler nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Kullanılabilir Adresler

Kullanılabilir Adresler sözlük anlamı Lojistik tesislerde farklı amaçlar (stoklama, elleçleme, araç yükleme/boşaltma, katma değerli hizmetler) için belirlenen lokasyonların ilgili işlem için uygunluğunu, müsaitlik durumunu ifade eder.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Acil Stok Planlanmamış, acil durumlara karşı her zaman elde tutulmak zorunda olan stok miktarıdır.

Gelir Yönetimi Gelirlerin verimli uygulamalar ile artırılmasıdır.

Tesellüm Belgesi (Certificate Of Delivery) Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, söz konusu hizmeti veren firma, tedarikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme suretiyle söz konusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evraktır.

Ödeme Şekilleri (Made Of Payment)

Emtia Ticarete konu olan tüm mallar ve ürünlere verilen addır.

İstif Belli ölçütlere göre farklı yüklerden oluşturulan bir yığın yüktür.

Satın alma İstenen kalite, zaman ve miktarda, uygun fiyatta, uygun bir teslimat ve ödeme planı ile gerekli görüldüğü takdirde ek koşullarla mal veya hizmetlerin mülkiyetinin satıcıdan alıcıya geçmesidir.

Sipariş Yönetimi Talep ya da siparişlerin karşılanması, fiyatlandırılması, kaydının tutulması, stokların kontrolü, stok tahsisinin yapılması ya da üretim/satın alma gereksinimlerinin ilgili yerlere bildirilmesi, sipariş takibi yapılması, teslimatın ve tahsilatın izlenmesi sürecidir.

Adres Lojistik tesis içerisinde fiziksel sınırları belirlenerek, bir kimlik numarası ile sisteme tanımlanmış lokasyonlardır.

Teslim Zamanı Bir malın müşteriye teslim edildiği tarih ve/veya saattir.

Ödeme Şekilleri (Made Of Payment)

Lojistik Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.