0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Lojistik Bilişim Sistemi – Logistics Information System Nedir? Ne demektir?

0

Lojistik Bilişim Sistemi – Logistics Information System Nedir? Ne Demektir?

Lojistik Bilişim Sistemi – Logistics Information System Nedir? Ne Demektir?, Lojistik yönetiminde kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Lojistik Bilişim Sistemi – Logistics Information System nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Lojistik yönetiminde kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri.

Lojistik Bilişim Sistemi – Logistics Information System sözlük anlamı Lojistik yönetiminde kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İçine Girilebilir Raf – Drive – İn Rack İçine çaka girmesine izin veren, ürünlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor alanından tasarruf sağlayan, ürünlerin arkadan öne doğru yerleştirildiği, az çeşit malın yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf (Bu raflarda FIFO uygulaması zordur)

Deniz Ticareti – Seaborne Trade, Maritime Trade, Seaborne Commerce Denizyoluyla yapılan ticaret.

Uydudan Araç Takip Sistemi – Satellite Tracking System Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak tâkibinin yapıldığı merkeze uydu bazlı (Eutelsat, Inmarsat vb.) sistemler üzerinden aktarılarak tâkibine, kontroluna ve yönetilmesine, ayrıca ekran – klavye birimi ile donanmış olanların merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesine olanak sağlayan sistemin bütünü.

Yan Hat – Branch Line Bir ana hat veya bir bağlantı hattı kavşağı dışında, bir veya daha fazla istasyona hizmet veren demiryolu hattı.

Dead Weight Cargo Capacity (DWCC) Gemilerin yaz dönemi yükleme çizgisine kadar tümüyle yüklendiğinde taşıyabilecekleri yükün ağırlığı.

İstif Modeli – Course Pattern Yüklerin istifleme şekli, sistemi.

Yöneylem Araştırması – Operations Research İnsan, makina, malzeme ve/veya diğer girdilerden oluşan sistemlerde karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle modellenmesi ve çözümlenmesi yoluyla en uygun kararın veya karar seçeneklerinin belirlenmesi.

Dökme Yük – Bulk Cargo Bir ambalaj içinde olmayan yük.

Üretim Yönetimi – Production Management/Operations Management Malzeme, işçilik, enerji, makina vb. üretim kaynakları kullanılarak, kullanıcılar için yararlı ürün ve/veya hizmetler oluşturulmasıyla ilgili yönetsel faaliyetlerin bütünü.

Ambar Teslim – Tesellüm Fişi – Goods Receipt Document, Goods Received Note (GRN), Receipt of Goods Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, sözkonusu hizmeti veren firma, tedârikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme sûretiyle sözkonusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evrak.

Tahmin – Forecasting Sezgi, deneyim ve verilere dayanarak; gelecekteki belli bir zaman aralığı için, tahmini istenen parametrelere (satış, tüketim, enflasyon, nüfus vb.) ilişkin değerlerin kestirilmesi, öngörülmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.