0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Lojistik Harita – Logistics Map Nedir? Ne demektir?

0

Lojistik Harita – Logistics Map Nedir? Ne Demektir?

Lojistik Harita – Logistics Map Nedir? Ne Demektir?, Seçilen bir bölgede seçilen bir sektör veya mal için tüm nakliye, depolama vd. lojistik faaliyetleri gösteren diyagram.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Lojistik Harita – Logistics Map nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Seçilen bir bölgede seçilen bir sektör veya mal için tüm nakliye, depolama vd. lojistik faaliyetleri gösteren diyagram.

Lojistik Harita – Logistics Map sözlük anlamı Seçilen bir bölgede seçilen bir sektör veya mal için tüm nakliye, depolama vd. lojistik faaliyetleri gösteren diyagram.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Değişken Ürün Gözü – Floating Slot Boşaldığı zaman herhangi bir stok kalemini yerleştirmek için uygun olan yer.

Dara – Tare Weight Taşıma kabının boş ağırlığı. Taşıma aracının boş ağırlığı.

Elle Toplama – Pick to Clear Depo yönetimi sistemlerinde, genellikle sevkiyat noktalarına göre, küçük miktarların elle toplanması kuralı (Alan kullanımı için bu kural çok yararlıdır)

Gelir Yönetimi – Yield Management Gelirlerin verimli uygulamalar ile arttırılması.

Sürmeli Palet Rafı – Push Back Rack Genellikle FIFO kuralını uygulamak üzere, arka arkaya sıralanmış bir kanal oluşturan, önceki paleti iterek çoklu palet beslemeyi sağlayan, paletin kanalın bir yönünden verildiği ve diğer yönünden alındığı raf.

Bağımsız Talep – Independent Demand Talebin başka bir ürünün talebine bağımlı olmadığı, tümüyle dinamik koşullar altında gerçekleşen, talep hızının net olarak belirlenemediği, tahminlere dayalı talep yapısı (Örneğin müşteri sipârişleri, yedek parça)

Zonlama – Zone Logic Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.

Kapalı Zarf Usülü İhale – Sealed Bid Önceden belirlenmiş ve duyurulmuş bir süre içinde, tekliflerin kapalı zarf içinde alındığı ve içeriğinin hiç kimse tarafından görülmediği ihâle.

Raf Gözü – Rack Slot Rafta bir yük veya ürünün, depolanmak amacıyla konulduğu, ayrılmış pozisyon, alan (Göz, bir veya daha fazla birim yükseklikte veya derinlikte olabilir)

Fatura – Commercial İnvoice Ürün, miktar, nitelik, satış şekli, ağırlık, adres, tarih vb. bilgilerin bulunduğu, satıcı tarafından düzenlenen evrak.

Yüksek Konteyner – Highcube Container Dış yüksekliği yaklaşık 2,9 m olan konteyner.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.