0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Mal Kabul Alanı – Receiving Dock Nedir? Ne demektir?

0

Mal Kabul Alanı – Receiving Dock Nedir? Ne Demektir?

Mal Kabul Alanı – Receiving Dock Nedir? Ne Demektir?, Depoya gelen malzemenin kabul işlemlerinin yürütüldüğü alan.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Mal Kabul Alanı – Receiving Dock nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Depoya gelen malzemenin kabul işlemlerinin yürütüldüğü alan.

Mal Kabul Alanı – Receiving Dock sözlük anlamı Depoya gelen malzemenin kabul işlemlerinin yürütüldüğü alan.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Besleyici Gemi – Feeder Vessel Genelde kapasitesi 1.000 TEU?dan az, yükü ana yükleme limanına götürmek amacıyla kullanılan küçük tonajlı gemi.

İstifleme Yüksekliği – Stacking Height Yükün üstüste konulabileceği veya yerleştirilebileceği en fazla yükseklik.

Tedarik Bir mal veya hizmetin kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesi, sağlanmasıdır.

İhracat Sübvansiyonları – Foreign Subsidies İhracatçı şirketlerin dış pazarlardaki rekâbet gücünü arttırmak için devletten aldığı hibe, vergi iadesi ve devlet olanaklarının ucuz veya ücretsiz kullanımı gibi haklar.

Avrasya Demiryolu Hattı – Eurasian Land Bridge; Eurasian Continental Bridge Doğu Asya?yı Avrupa?ya Rusya üzerinden bağlayan demiryolu hattı.

IMDG – İnternational Maritime Dangerous Goods (IMDG) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin denizyolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve personelde gerekli belgelerin arandığı bir standart.

İşbirliğine Dayalı Tahmin, Planlama ve İkmal – Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) Tedarik zincirinde yer alan tüm taraflar (şirketler) arasında çağdaş bilgi teknolojileri kullanarak etkin bir bilgi paylaşımı, ortak yarar sağlama ve eşgüdümlü plânlama yoluyla ürün ve bilgi akışının; müşteri taleplerindeki değişiklikleri dikkate alarak, tüm tarafların üretim, stok ve lojistik mâliyetlerini enazlamak ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için verimli yönetilmesini sağlama.

Takdiri Ücret – Arbitrary Beklenmedik yerel koşulları karşılamak üzere normal yük ücretine eklenen masraf.

FIATA – İnternational Federation of Freight Forwarders Association (FIATA) Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Federasyonu?nun kısaltması.

Çapraz Sevkiyat – Cross Docking Tedarikçilerden gelen malların, depo içinde yerleştirilmeden, belli bir süre içinde sevk noktalarına gönderilmesi işlemi.

Kapasite – Capacity Belirlenmiş koşullar altında, süre veya başka ölçütlere göre elde edilebilecek en yüksek üretim (çıktı) miktarı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.