0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Malzeme Talebi – Requisition Nedir? Ne demektir?

0

Malzeme Talebi – Requisition Nedir? Ne Demektir?

Malzeme Talebi – Requisition Nedir? Ne Demektir?, Depodan mal almak, depoda yoksa satınalma işlemini başlatmak üzere yapılan talep.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Malzeme Talebi – Requisition nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Depodan mal almak, depoda yoksa satınalma işlemini başlatmak üzere yapılan talep.

Malzeme Talebi – Requisition sözlük anlamı Depodan mal almak, depoda yoksa satınalma işlemini başlatmak üzere yapılan talep.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Düzenli Hat İşletmecisi – Liner Tarifeli bir düzen içinde yük taşımacılığı hizmeti veren şirketler (Örneğin; denizyolu ile belirlenmiş bir sefer programına göre sürekli hizmet veren gemi hattı işletmecileri)

Doğrudan Satış Noktası – Direct Retailer Location Ürünleri doğrudan ana satıcı firmadan alan satış noktası.

Transit Yükleme – Transshipment Uluslararası taşımacılıkta yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya transferi (Genellikle deniz taşımacılığında kullanılır.)

Elle Toplama Sistemi – Manual Picking System Depolarda ürünlerin herhangi bir ekipman kullanılmaksızın, elle toplandığı sistem.

Alıcı Riski – Buyer?s Risk Ücretin ödenmesine karşın, malların istenilen koşullarda ulaşmaması riski.

Toplu Üretim Planı – Aggregate Production Plan Genellikle bir yıllık süreyi içerecek şekilde üretim, talep ve stok miktarlarını, dönemler itibariyle toplu (ürün ailesi bazında) değerler (ton, hektolitre, adam saat, makina saat vb.) şeklinde gösteren plân.

Seçenek Teklif İsteği – Alternative Request for Proposals Acenta kullanımında gereksinimlerii karşılamak üzere yenilikçi çözüm seçenekleri içeren teklifler isteme.

İltisak Hattı – Connection Line Ana hatlardan depo, fabrika gibi tesislere çekilen demiryolu bağlantı hattı.

Sefer Sözleşmesi – Trip Charter, Voyage Charter Yük taşıma ile ilgili olarak, salt sefer bazında geçerli olan sözleşme.

Palet Havuzları – Pallet Pools Bir grup firmanın paletlerini aralarında paylaştıkları sistem.

Deplasman Ton – Displacement Tonnage Bir geminin su içindeki hacmi kadar (taşırdığı) suyun ağırlığı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.