0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Malzeme Taşıma Sistemleri – Materials Handling System Nedir? Ne demektir?

0

Malzeme Taşıma Sistemleri – Materials Handling System Nedir? Ne Demektir?

Malzeme Taşıma Sistemleri – Materials Handling System Nedir? Ne Demektir?, Malzeme ve ürünlerin fiziksel olarak taşınması sırasında kullanılan donanımlar (Örneğin konveyör, çaka, vinç, elle taşıma araçları vb.)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Malzeme Taşıma Sistemleri – Materials Handling System nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Malzeme ve ürünlerin fiziksel olarak taşınması sırasında kullanılan donanımlar (Örneğin konveyör, çaka, vinç, elle taşıma araçları vb.)

Malzeme Taşıma Sistemleri – Materials Handling System sözlük anlamı Malzeme ve ürünlerin fiziksel olarak taşınması sırasında kullanılan donanımlar (Örneğin konveyör, çaka, vinç, elle taşıma araçları vb.)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yaşam Sonu Yedek Parça Stoğu – End of Life İnventory Yeniden üretilmeyecek ürünlerin ileriye yönelik yedek parça gereksinimlerini karşılayabilmek üzere elde bulundurulan stok miktarı.

Satınalma Parçası – Component Tedarikçi firmalar tarafından üretilen ve üretimde kullanılan satınalma malzemeleri.

En İyi Uygulama – Best Practice Belli bir faaliyetin gerçekleştirilmesine yönelik çok iyi sonuçlar veren ve diğer şirketler tarafından örnek alınan süreç veya sistem.

Veri Aktarım Onayı – Transmission Acknowledgment Tüm veri nakli işlemlerinin hatasız olarak gerçekleştiğinin onaylanması.

Özel Karayolu Taşıması – Private Trucking Bir şirketin, sahip olduğu malları, kendi karayolu araçlarıyla taşıması.

Sürekli İkmal Programı – Continuous Replenishment Planning (CRP) Üreticiden satış noktalarına doğru sürekli ve hızlı ürün akışını sağlamak için tedârik zinciri içindeki bilgi ve mal akışını düzenleme çalışması (Zincir içindeki bir noktada stokların belirli bir düzey altına inmesi ile sistem tetiklenir ve program devreye girer.)

RO – RO Gemisi – Roll – on/roll – off (RO/RO) Ship Karayolunda kullanılan yük araçlarını taşıyan, sözkonusu araçların tekerlekler üzerinde yürüyerek yüklendiği ve boşaltıldığı özel tip gemi.

Paket – Package Ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak; pazarlama, taşıma, depolama, dağıtım işlemlerini kolaylaştıran, metal, plastik, karton vb. malzemelerden yapılmış kap.

Depo Güvenliği – Warehouse Security Yetkisiz personel, zararlı haşere, rüzgâr, yangın, sel vb. kontrol dışı unsurların depoya girmemesi için alınan önlemler ile giriş, bakım, temizlik vb. işlemlerin kaydı.

Elle Toplama Sistemi – Manual Picking System Depolarda ürünlerin herhangi bir ekipman kullanılmaksızın, elle toplandığı sistem.

Değer Zinciri Analizi – Value Chain Analysis Bir tedârik zinciri boyunca tüm zincir üyeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgilerin tanımlanmasına yönelik yapısal tasarım yöntemlerinin kullanımı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.