0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Mevsimsel Stok – Seasonal Stock Nedir? Ne demektir?

0

Mevsimsel Stok – Seasonal Stock Nedir? Ne Demektir?

Mevsimsel Stok – Seasonal Stock Nedir? Ne Demektir?, Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stok.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Mevsimsel Stok – Seasonal Stock nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stok.

Mevsimsel Stok – Seasonal Stock sözlük anlamı Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stok.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Özel Karayolu Taşıması – Private Trucking Bir şirketin, sahip olduğu malları, kendi karayolu araçlarıyla taşıması.

Sabit Maliyetler – Fixed Costs Kısa vâdede yapılan işin miktarından etkilenmeyen, sabit kalan mâliyetler.

Dağıtım Merkezi – Distribution Center Tedarikçi veya tedarikçilerden gelen ürünlerin; dağıtıma kadar geçen süre içinde depolama, katma değerli işlemler, elleçleme, ambalajlama ve sevkiyatının yapıldığı lojistik depolar.

İlk Girişimci Avantajı – First Mover Advantage Bir şirketin, yeni bir ürünü veya hizmeti pazara sunmasıyla elde ettiği bir ticarî avantaj (Bu ticarî avantaj, genellikle o ürün veya hizmetteki sektör liderliği biçiminde ortaya çıkabilir)

Özvarlık Temelli Olmayan Lojistik Şirket – Non Asset Provider Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olmayan lojistik şirket.

Rotalama – Routing Taşıma işleminin başlangıç noktasından ulaştırılacak noktalara hangi sıra ve güzergâh ile yapılacağının belirlenmesi.

Şirketler Arası Lojistik – İnter Firm Logistics Şirketler arası gerçekleştirilen lojstik faaliyetler (Örneğin tedârikçi şirket ile üretici şirket arasındaki lojistik faaliyetler)

Elde Bulundurmama – Out of Stock,Stock – out Talep olmasına rağmen, satış veya teslîmat için belli bir noktada yeterince stok olmamasından kaynaklanan sorun.

Gümrük Tarife Kotaları – Tariff Rate Quotas Belirli bir tarife oranına kadar ithal ve ihraç edilebilecek miktarın tanımlandığı ve bu miktar dışındakilere daha farklı (yüksek) bir tarife oranının ve kuralların uygulandığı durum.

Düzenli Hat İşletmecisi – Liner Tarifeli bir düzen içinde yük taşımacılığı hizmeti veren şirketler (Örneğin; denizyolu ile belirlenmiş bir sefer programına göre sürekli hizmet veren gemi hattı işletmecileri)

Acil Stok – Emergency Stock Planlanmamış, âcil durumlara karşı hemen tepki vermek üzere her zaman elde tutulmak zorunda olan stok miktarı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.