0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Mücbir Sebep – Force Majeure Nedir? Ne demektir?

0

Mücbir Sebep – Force Majeure Nedir? Ne Demektir?

Mücbir Sebep – Force Majeure Nedir? Ne Demektir?, Sözleşmelerde tarafların kendi kontrolleri dışında gelişen ve öngörülemeyen durumlardan dolayı sorumlu tutulamayacaklarına ilişkin hüküm (Örneğin deprem, sel, savaş vb.)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Mücbir Sebep – Force Majeure nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Sözleşmelerde tarafların kendi kontrolleri dışında gelişen ve öngörülemeyen durumlardan dolayı sorumlu tutulamayacaklarına ilişkin hüküm (Örneğin deprem, sel, savaş vb.)

Mücbir Sebep – Force Majeure sözlük anlamı Sözleşmelerde tarafların kendi kontrolleri dışında gelişen ve öngörülemeyen durumlardan dolayı sorumlu tutulamayacaklarına ilişkin hüküm (Örneğin deprem, sel, savaş vb.)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Dar Koridor Çakası – Reach Truck Dar koridorlarda kullanılan, yandan yüklemeli çatallı kaldıraç (forklift)

Satış İndirimli Sözleşme – Sales Rebate Contract Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve belli bir hedef değerin aşılması durumunda, satıcının satılan her fazla ürün için alıcıya iskonto yaptığı sözleşme.

Acil Durum Planı – Contingency Plan Gelecekte oluşabilecek beklenmeyen gelişmelere karşı alınacak önlemleri gösteren plan.

Gemi Ambar Kapağı – Hatch Gemilerin yük ambarının kapağı.

Esneklik – Flexibility Tüketici taleplerini en kısa sürede, etkili ve verimli bir şekilde karşılayabilme yeteneği.

Toplu Üretim Planı – Aggregate Production Plan Genellikle bir yıllık süreyi içerecek şekilde üretim, talep ve stok miktarlarını, dönemler itibariyle toplu (ürün ailesi bazında) değerler (ton, hektolitre, adam saat, makina saat vb.) şeklinde gösteren plân.

Zararlı Madde – Hazardous Material Depolama ve taşıma sırasında sağlık, güvenlik ve hasar açısından risk doğurabilecek madde.

Değişken Ürün Gözü – Floating Slot Boşaldığı zaman herhangi bir stok kalemini yerleştirmek için uygun olan yer.

Yarı Ürün – Semi finished Product Üretim işlemleri tamamlanmamış, ürün hâline dönüştürülmemiş olan malzemeler.

İade Ürün Yetkisi – Return Product Authorization Genellikle “Garanti/Geri Dönüşüm” bilgisini de içeren, şirketin orijinal ürünleri ile ilgili iade nedenlerini tanımlama yetkisi.

Birim Maliyet – Unit Cost Bir parti ürün üretmenin ya da hizmet karşılığının toplam mâliyetinin, partideki toplam birim sayısına bölünmesi ile elde edilen bir birim ürünün mâliyeti.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.