0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ölçeklenebilirlik – Scalability Nedir? Ne demektir?

0

Ölçeklenebilirlik – Scalability Nedir? Ne Demektir?

Ölçeklenebilirlik – Scalability Nedir? Ne Demektir?, Problemin boyutu büyüdükçe, çözümün etkinliğinin ne kadar olduğu ilkesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Ölçeklenebilirlik – Scalability nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Problemin boyutu büyüdükçe, çözümün etkinliğinin ne kadar olduğu ilkesi.

Ölçeklenebilirlik – Scalability sözlük anlamı Problemin boyutu büyüdükçe, çözümün etkinliğinin ne kadar olduğu ilkesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Yanlış Teslîmat – Carrier?s Misdelivery Taşıyıcının sorumlu olduğu malı, gönderilen kişiden başkasına teslim etmesi.

Güvenlik Stoğu – Safety Stock, Minimum Inventory Tedarik süresi ve tüketim (satış) hızında olabilecek beklenmeyen durumlar sonucunda stoksuz kalma durumuna düşmemek için tutulan stok miktarı (Optimal güvenlik stoğu düzeyinin belirlenmesinde, geçmiş veriler ve öngörülen hizmet düzeyi dikkate alınır)

Gümrük Müşaviri – Customs Broker, Customs Clearing Agent, Customs House Broker (CHB) Bir ücret karşılığı çalışan, ithalatçı ve ihracatçılar adına gümrüklerde yasal açıdan iş tâkip etme yetkisine sahip olan kişi veya kuruluşlar.

İthalat Sorumlusu – İmporter of Record İthalat gümrük işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeleri yerine getirmekten sorumlu olan taraf.

En Az Toplam İşlem İlkesi – Principle of Minimum Total Transactions Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem sayısını en aza indirme ilkesi (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.)

Acente – Agency Bir lojistik şirketin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya birey (Genellikle tam yük bazında çalışırlar)

Last In First Out LIFO – Son Giren İlk Çıkar Son giren malzemenin ilk çıkacağını öngören ilke.

Gemi İnşaatı – Shipbuilding Gemi üretimi.

Parça Başı Ücret – All Commodity Rate Bir araç içinde yapılan çoklu gönderimlerde uygulanan vagon yükü/treyler yükü ücreti (Tüm masrafların gönderim başına düşen payıdır.)

İç Bölge – Hinterland Liman, demiryolu istasyonu gibi lojistik merkezlerin hizmet verdiği karasal bölge.

İzleme Temelli Ticaret – Scan Based Trading (SBT) Tedarikçilerin stok sahipliğini, perakendecilerin depolarında veya mağazalarında, ürünler satılıncaya dek sürdürdüğü, aralarında yoğun bilgi paylaşımının sözkonusu olduğu iş modeli.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.