0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ölü Stok – İdle Stock Nedir? Ne demektir?

0

Ölü Stok – İdle Stock Nedir? Ne Demektir?

Ölü Stok – İdle Stock Nedir? Ne Demektir?, Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stok.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Ölü Stok – İdle Stock nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stok.

Ölü Stok – İdle Stock sözlük anlamı Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stok.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

İltisak Hattı – Connection Line Ana hatlardan depo, fabrika gibi tesislere çekilen demiryolu bağlantı hattı.

Hamüle Senedi – CIM Rail Consignment Note ; Bill of Carriage Trenle yapılan taşımacılıkta kullanılan, makbuz niteliğindeki belge (Kıymetli evrak özellğine sahip değildir)

X – MODALL – The Optimised Exchange Between All Modes of All Conforming Consignments Tüm sevkiyatların bütün taşımacılık modları arasında en etkin ve verimli bir şekilde aktarımını sağlamaya yönelik proje.

İşletme Malzemesi – Consumable Material Temizlik, yakıt, yağ, kırtasiye gibi üretimde doğrudan kullanılmayan, ancak işletme için gerekli olan malzemeler.

Yöneylem Araştırması – Operations Research İnsan, makina, malzeme ve/veya diğer girdilerden oluşan sistemlerde karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle modellenmesi ve çözümlenmesi yoluyla en uygun kararın veya karar seçeneklerinin belirlenmesi.

Yerçekimli Konveyör – Gravity Conveyor Malzemeleri, yerçekimi kuvvetinden yararlanarak taşımada kullanılan konveyör.

İstif Sırası – Course, Tier Yükleri birim yük hâlinde istiflenecek şekilde gruplanması.

Uydudan Araç Takip Sistemi – Satellite Tracking System Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak tâkibinin yapıldığı merkeze uydu bazlı (Eutelsat, Inmarsat vb.) sistemler üzerinden aktarılarak tâkibine, kontroluna ve yönetilmesine, ayrıca ekran – klavye birimi ile donanmış olanların merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesine olanak sağlayan sistemin bütünü.

Geri Dönüşümsüz Malzeme – Non – Recyclable Materials Yeniden îmalat amacıyla kullanıma uygun olmayan malzeme.

Yük Ayıracı – Bulkhead 1) Bir römork veya vagon içindeki bir yükü ayıran ve dengeleyen dikey ayıraç. 2) Bir araç veya gemi içindeki yük sınırlama bölmesi.

Vize – Visa Bir devletin kota altında bulunan ürünler için ihracatçı şirketlere verdiği ve o ürünlerin ihraç edilebileceğini gösteren belge.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.