0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Önceden Açıklama – Prior Disclosure Nedir? Ne demektir?

0

Önceden Açıklama – Prior Disclosure Nedir? Ne Demektir?

Önceden Açıklama – Prior Disclosure Nedir? Ne Demektir?, İthalatçının kendisine sorulmadan önce gümrük idâresine, yaptığı hata konusunda bilgi vermesi (Eğer bu hata bilinçli olarak yapılırsa bu eylem, sözkonusu kavram kapsamına girmez.)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Önceden Açıklama – Prior Disclosure nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İthalatçının kendisine sorulmadan önce gümrük idâresine, yaptığı hata konusunda bilgi vermesi (Eğer bu hata bilinçli olarak yapılırsa bu eylem, sözkonusu kavram kapsamına girmez.)

Önceden Açıklama – Prior Disclosure sözlük anlamı İthalatçının kendisine sorulmadan önce gümrük idâresine, yaptığı hata konusunda bilgi vermesi (Eğer bu hata bilinçli olarak yapılırsa bu eylem, sözkonusu kavram kapsamına girmez.)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Toplama Gözü – Picking Cell Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerinde kullanılmak üzere, her bir parça için önceden belirlenmiş yer.

Dağıtım Merkezi – Distribution Center Tedarikçi veya tedarikçilerden gelen ürünlerin; dağıtıma kadar geçen süre içinde depolama, katma değerli işlemler, elleçleme, ambalajlama ve sevkiyatının yapıldığı lojistik depolar.

Günlük Ücret – Per Diem, By the Day Taşıma araçlarının günlük kullanım ücreti.

Dönüş Taşıması – Backhaulage Gidiş ve dönüş taşıma ücretinin birlikte düşünülerek, bir araç ile götürülen yüklerin bırakılıp, aynı araç ve aynı/benzer güzergâh kullanılıp, farklı yüklerin getirilmesi.

Eksik Tamamlama Turu – Breadman Tedarikçilerin ikmâl faaliyetlerinin eşgüdümünde kullanılan özel bir kanban uygulaması (Bu uygulamada, öngörülen rota tipine göre teslîmat görevlisi, müşterinin lokasyonuna giderek ilgili stok alanını/kabını ürün ile doldurur. Dolayısıyla sipâriş miktarı belirli değildir. Müşteri önceden sipâriş vermediği gibi her gidildiğinde ne kadar teslimat yapılacağı da net olarak belirli değildir. Eksik olan kısım doldurulur. Bu durumda tedârikçi, önceden edinilmiş deneyimlere ve oluşturulmuş kurallara göre sevkiyat plânlaması yapar.)

Lojistik Optimizasyonu – Logistics Optimization Lojistik faaliyetler ve sistemlerin; yöneylem araştırması, istatistiksel karar verme vb. yaklaşımlar kullanılarak modellenmesi, öngörülen amaçlar doğrultusunda uygun çözüm seçeneklerinin elde edilmesi ve çözümlerin testinin yapılması.

ABC Faturalama – ABC Billing Özel faaliyetlere yönelik olarak, faaliyet tabanlı faturalama işlemi (Bu eylem, öncelikli olarak üçüncü parti lojistik (3PL) şirketler için tasarlanmıştır. Faturalandırılabilir ücretlerin hesaplanmasına olanak tanır. Örneğin, bir 3PL şirketi, depolama ve diğer katma değerli faaliyetlerin yanısıra, her bir satış fişi/faturası için işlem ücreti belirleyebilir)

Yedek Parça İstifi – Field Service Parts İmalat noktasının dışında, kapalı bir alanda stoklanan yedek parça grubu.

Yarı Ürün – Semi finished Product Üretim işlemleri tamamlanmamış, ürün hâline dönüştürülmemiş olan malzemeler.

Satınalma Siparişi – Purchase Order Satınalma talebi ve bilgisinin tedârikçiye bildirildiği evrak, form veya elektronik ortamdaki mesaj.

Değer Zinciri Analizi – Value Chain Analysis Bir tedârik zinciri boyunca tüm zincir üyeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgilerin tanımlanmasına yönelik yapısal tasarım yöntemlerinin kullanımı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.