0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ordino – Delivery Order Nedir? Ne demektir?

0

Ordino – Delivery Order Nedir? Ne Demektir?

Ordino – Delivery Order Nedir? Ne Demektir?, Malzeme nihaî noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belge.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Ordino – Delivery Order nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Malzeme nihaî noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belge.

Ordino – Delivery Order sözlük anlamı Malzeme nihaî noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belge.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Göz Yerleştirme – Slotting Depoda toplama lokasyonlarında raf gözünde ürün yerleşiminin eniyilenmesi ile ilgili faaliyet (Birçok depo yönetimi yazılımı; toplama sıklığını, hacimsel kullanımı, toplanan malzemenin elleçlenen kısmının boyut olarak en az olmasını dikkate alan bu fonksiyona sahiptir.)

Elektronik Ürün Kodu – Elektronic Product Code (EPC) Tedarik zincirindeki bir ürünün küresel olarak, anında ve otomatik tanımlanması ve izlenmesi için; kod versiyonu, üretici/imalatçı bilgisi, ürün tipi ve ürünün seri numarası bilgilerini içeren kod.

Gemi Ambarı – Hold Gemilerde yük koymak için kullanılan ambar.

Aktarma – Transship, İnterchange Bir araç ile gelen yüklerin boşaltılarak, herhangi bir özel işleme tâbi tutulmadan kısa bir süre içinde sevkedilmek üzere başka bir araca yüklenmesi işlemi. Hatlar arasında bir taşıyıcıdan diğer taşıyıcıya yükün aktarılması.

Boşaltma – Unloading Malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araçtan uygun bir biçimde indirilerek uygun bir yere konulması işlemi.

Üçüncü Parti Lojistik – Third Party Logistics (3PL) Müşterilerinin lojistik faaliyetlerini (öncelikle taşıma ve depolama) üstlenen ve konusunda uzman olan lojistik şirketler (Birinci parti ifâdesi ile satıcı şirket, ikinci parti ifadesi ile alıcı şirket, üçüncü parti ifadesi ile ise satıcı ve alıcı şirketler arasındaki bâzı hizmetleri üstlenen şirket kastedilmektedir)

Depolama Planı – Storage Plan Depo içinde bulunan veya bulunması plânlanan malzeme cinslerini ve işgâl ettiği hacimleri gösteren, kroki şeklinde ifâde edilmiş plân.

Adres – Address Depoda yüklerin konulacağı lokasyonların konumlarını belirlemek için kullanılan, sayı ve karakterlerden oluşan bir kombinasyon.

Yükleme Alanı – Loading Area Yüklerin konulduğu palet, platform vb. alan.

Lardner Kuralı – Lardner Law Taşıma mâliyetleri yarıya indirilirse ürünlerin sunulabileceği pazar alanının 4 kat artacağını ifâde eden kural.

Cross Docking Türkçe?deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.