0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Organize Lojstik Bölge – Logistics Village, Freight Village Nedir? Ne demektir?

0

Organize Lojstik Bölge – Logistics Village, Freight Village Nedir? Ne Demektir?

Organize Lojstik Bölge – Logistics Village, Freight Village Nedir? Ne Demektir?, Tüm ulaştırma ağlarına en yakın noktada, içinde lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların bulunduğu, taşımacılık modları arasında hızlı, güvenli ve düşük mâliyetli aktarma sistemlerine ve depolama alanlarına sahip lojistik amaçlı düzenlenmiş özel ihtisas bölgesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Organize Lojstik Bölge – Logistics Village, Freight Village nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Tüm ulaştırma ağlarına en yakın noktada, içinde lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların bulunduğu, taşımacılık modları arasında hızlı, güvenli ve düşük mâliyetli aktarma sistemlerine ve depolama alanlarına sahip lojistik amaçlı düzenlenmiş özel ihtisas bölgesi.

Organize Lojstik Bölge – Logistics Village, Freight Village sözlük anlamı Tüm ulaştırma ağlarına en yakın noktada, içinde lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların bulunduğu, taşımacılık modları arasında hızlı, güvenli ve düşük mâliyetli aktarma sistemlerine ve depolama alanlarına sahip lojistik amaçlı düzenlenmiş özel ihtisas bölgesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Sabit Fiyat – Fixed Price Sale Üzerinde hiç bir şekilde değişiklik yapılmayan fiyat.

Mühendislik Değişiklik Emri – Engineering Change Order (ECO) Bir ürün veya süreç niteliklerinin, dokümante edilmiş ve onaylanmış revizyonu.

Cross Docking Türkçe?deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Dağıtım Kanalı Ürünün veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi için bir takım organize olma işlemini konu alan yardımcı organlardır. Bağlantı sağlayıcılar olarak da tanımlanabilir.

IATA – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği – İnternational Air Transport Association Havayolu taşıyıcı ve aracı şirketleri temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği?nin kısaltması.

Sabit Sipariş Aralığı Sistemi – Fixed Order İnterval System Siparişlerin sabit zaman aralıklarında verildiği ama sipâriş miktarının fiilî stok düzeyine bağlı olarak değiştiği sistem.

Antlaşma – Agreement Tedârik hizmetlerinde, koşulları önceden ve net olarak tanımlamak üzere ilgili taraflar arasında varılan mutabakat metni.

Evrensel Ürün Kodu – Universal Product Code (UPC) 12 karakterden oluşan, Perakende satış sektörü tarafından kullanılan standart bir barkod sistemi (Üretici, ürünler, tanımlar)

İstiflenebilirlik Matrisi – Stackability Matrix İstiflenerek yerleştirilmesi gereken ürünler arasındaki ilişkileri (yan yana konulabilir, üst üste konulabilir, boşluklu konulabilir vb.) gösteren bir kare matris.

Gemi Eni – Beam Geminin en geniş yerinin eni.

Fatura – Commercial İnvoice Ürün, miktar, nitelik, satış şekli, ağırlık, adres, tarih vb. bilgilerin bulunduğu, satıcı tarafından düzenlenen evrak.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.