0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ortalama Ödeme Süresi – Average Payment Period Nedir? Ne demektir?

0

Ortalama Ödeme Süresi – Average Payment Period Nedir? Ne Demektir?

Ortalama Ödeme Süresi – Average Payment Period Nedir? Ne Demektir?, Satın alınan mal ve hizmetin tesliminden, ödeme yapılana kadar geçen sürelerin ağırlıklı ortalaması.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Ortalama Ödeme Süresi – Average Payment Period nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Satın alınan mal ve hizmetin tesliminden, ödeme yapılana kadar geçen sürelerin ağırlıklı ortalaması.

Ortalama Ödeme Süresi – Average Payment Period sözlük anlamı Satın alınan mal ve hizmetin tesliminden, ödeme yapılana kadar geçen sürelerin ağırlıklı ortalaması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Acil Durum Planı – Contingency Plan Gelecekte oluşabilecek beklenmeyen gelişmelere karşı alınacak önlemleri gösteren plan.

Geçici Kabul (İthalat) – Temporary Importation Hammadde, yarı ürün veya ürün maddenin yurtdışından getirtilerek, ülke içinde farklı maddeler katarak veya katmayarak ya da üzerinde katma değerli işlemlerde (işçilik vb.) bulunarak veya bulunmayarak, yarı ürün veya ürün hâline getirilmesi ve yurtdışına çıkarılması (Bu maddelerin yurtdışına çıkarılmasında ambalaj maddesi olarak kullanılmak ve/veya üzerine monte etmek amacıyla yurtdışından getirtilecek eşya da geçici kabul rejiminden yararlanır. Sözkonusu maddelere gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet uygulanarak o ülkenin gümrük bölgesinde geçici bir süre kalması sağlanır.)

Günlük Ücret – Per Diem, By the Day Taşıma araçlarının günlük kullanım ücreti.

Satış Bölgesi Planlama – Territory Planning Müşteri hizmet düzeyi, uzaklık, satış potansiyeli, rotalama vb. karakteristiklere bakarak, bir satış ekibine tahsis edilmiş coğrafi bölge.

Panelvan Yük taşımak için üretilmiş, 3 – 5 metrelik kapalı kasaya sahip, minibüse benzer hafif ticari araç (Yarı kapalı açık kasa olan kamyonette açıkta mal taşınırken, bu modelde kapalı bir depo gibi içi boş bölümde yük taşınır. Amaç olumsuz hava koşullarından malı korumak uzun süre güvenli bir şekilde muhafaza etmektir. Ayrıca ek bir frigorifik sistemle soğuk ortam gerektiren mallar da böylece korunabilir.)

Kamçı Etkisi – Bullwhip Effect Whiplash Effect Tedârik zincirinde geriye doğru ilerlerken, talepteki değişikliklerin etkilerinin çok daha fazla artan oranda değişikliklere neden olması.

İltisak Hattı – Connection Line Ana hatlardan depo, fabrika gibi tesislere çekilen demiryolu bağlantı hattı.

Filo Yönetimi – Fleet Management Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.

Yanlış Teslîmat – Carrier?s Misdelivery Taşıyıcının sorumlu olduğu malı, gönderilen kişiden başkasına teslim etmesi.

Kanal Çatışması – Channel Conflict Bir şirketin eski ve yeni dağıtım kanallarının birbiri ile rekâbet etmesi durumunda ortaya çıkan çatışmalar.

Gemi Ambarı – Hold Gemilerde yük koymak için kullanılan ambar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.