0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Özvarlık Temelli Lojistik Şirket – Asset Based Provider Nedir? Ne demektir?

0

Özvarlık Temelli Lojistik Şirket – Asset Based Provider Nedir? Ne Demektir?

Özvarlık Temelli Lojistik Şirket – Asset Based Provider Nedir? Ne Demektir?, Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olan lojistik şirket.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Özvarlık Temelli Lojistik Şirket – Asset Based Provider nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olan lojistik şirket.

Özvarlık Temelli Lojistik Şirket – Asset Based Provider sözlük anlamı Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olan lojistik şirket.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Birim Yük – Unit Load Malzeme elleçleme ekipmanları tarafından, tek bir birim olarak taşınabilen herhangi bir malzeme öbeği (Örneğin palet, kasa, balya vb.)

Donmuş Bölge – Frozen Zone Üretim programının, öngörülen bir süre içinde değiştirilmemek üzere kesinleştirildiği kısmı.

Vize – Visa Bir devletin kota altında bulunan ürünler için ihracatçı şirketlere verdiği ve o ürünlerin ihraç edilebileceğini gösteren belge.

İş Yükü Bazlı Sipariş Yönetimi – Load Oriented Order Release Bir iş atölyesindeki varolan işlerin, yüklerini ve atölye kapasitesini dikkate alarak, sipârişleri atölyeye gönderme yaklaşımı.

Sevkiyat Listesi – Balance to Ship Bir sipârişin gönderilen ve gönderilmemiş (kalan) miktarlarını gösteren liste.

Dara – Tare Weight Taşıma kabının boş ağırlığı. Taşıma aracının boş ağırlığı.

İndirim Miktarı – Allowance Ücret ödemesinde esas alınan, ürünlerin ağırlığından ya da değerinden yapılan kesinti (Eğer taşıyıcı gerekli ekipmanı sağlayamazsa ve bu ekipman gönderici tarafından sağlanırsa buna izin verilir ve bedeli ödeme miktarından düşülür)

Tedarik Bir mal veya hizmetin kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesi, sağlanmasıdır.

Geri Dönüşümlü Malzeme – Recyclable Materials Yeni ürünler üretmek üzere, yeniden kullanıma tâbi tutulmak amacıyla toplanan kullanılmış malzeme.

Güzergah Belirleme Doğruluğu – Routing Accuracy Dağıtım işlemlerinin belirli yönetsel kurallara uygunluğu ve belirli bir kaynak kullanımı (araç, personel vb.) dahilinde yapılabilirliği.

Raf Gözü – Rack Slot Rafta bir yük veya ürünün, depolanmak amacıyla konulduğu, ayrılmış pozisyon, alan (Göz, bir veya daha fazla birim yükseklikte veya derinlikte olabilir)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.