0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Paletleme – Palletizing Nedir? Ne demektir?

0

Paletleme – Palletizing Nedir? Ne Demektir?

Paletleme – Palletizing Nedir? Ne Demektir?, Ürünün, taşınmak ve depolanmak üzere paletlerde istiflenmesi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Paletleme – Palletizing nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Ürünün, taşınmak ve depolanmak üzere paletlerde istiflenmesi.

Paletleme – Palletizing sözlük anlamı Ürünün, taşınmak ve depolanmak üzere paletlerde istiflenmesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Satıcı Riski – Seller?s Risk Malın gönderilmesine karşın ücretinin ödenmemesi riski.

Ürün Stoğu – Finished Goods Inventory (FGI) Sevkiyata hazır durumda olan ürün.

Aktarım Süresi – Float Dokümanların, ödemelerin, ticarî iş yapan bir kurumdan diğerine ulaşması için gereken zaman.

Tactics – The Automated Conveying and Transfer of Intermodal Cargo Shipments İntermodal yük gönderilerinin; varolan taşımacılık sistemi ile bütünleşik ve otomatik şeklide transferi projesi.

Yükleme Boşaltma Alanı – Dock Boşaltma, mal kabul, sipâriş hazırlama, yükleme vb. amaçlar ile malzemelerin geçici olarak konulduğu alan.

Toplu Üretim Planı – Aggregate Production Plan Genellikle bir yıllık süreyi içerecek şekilde üretim, talep ve stok miktarlarını, dönemler itibariyle toplu (ürün ailesi bazında) değerler (ton, hektolitre, adam saat, makina saat vb.) şeklinde gösteren plân.

Güzergah – Route İnsan, mal, araç, hizmet veya bilginin, önceden belirlenmek üzere harekete başlama ve bitiş noktaları arasında izleyeceği yol.

Paketleme – Packaging Ürünlerin; pazarlama, depolama, taşıma veya dağıtım amacıyla, uygun paketleme malzemeleri kullanılarak ve miktar, güvenlik vb. koşullar dikkate alınarak biraraya getirilmesi.

Sabit Depolama Politikası – Dedicated Storage Policy Her ürünün, kendisi için ayrılmış özel bir alana depolanması politikası.

ADR – Agreement on Dangerous Goods by Road (ADR) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standart.

Net Varlık Devir Oranı – Net Assets Turns Satışların oluşmasında varlıkların ne kadar hızlı bir şekilde kullanıldığının ölçüm oranı (“Toplam gelirler / Toplam net varlıklar” şeklinde hesaplanır)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.