0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi – Radio Frequency Identification System (RFID) Nedir? Ne demektir?

0

Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi – Radio Frequency Identification System (RFID) Nedir? Ne Demektir?

Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi – Radio Frequency Identification System (RFID) Nedir? Ne Demektir?, Çevresinde anten sarılı olan bir mikroçipten ve bir okuyucudan oluşan, bir yazılım – donanım sistemi ile bütünleştirilen, etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişiminin radyo dalgaları ile sağlandığı otomatik tanıma sistemi.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi – Radio Frequency Identification System (RFID) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Çevresinde anten sarılı olan bir mikroçipten ve bir okuyucudan oluşan, bir yazılım – donanım sistemi ile bütünleştirilen, etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişiminin radyo dalgaları ile sağlandığı otomatik tanıma sistemi.

Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi – Radio Frequency Identification System (RFID) sözlük anlamı Çevresinde anten sarılı olan bir mikroçipten ve bir okuyucudan oluşan, bir yazılım – donanım sistemi ile bütünleştirilen, etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişiminin radyo dalgaları ile sağlandığı otomatik tanıma sistemi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Gemi Ambar Kapağı – Hatch Gemilerin yük ambarının kapağı.

Zincir Boyu İzlenebilirlik – Pipeline Visibility Bir tedârik zinciri boyunca yükün yeri ve ortaya çıkabilecek değişiklikler hakkında doğru ve zamanında bilgi sahibi olma.

Fiyat Koruması – Price Protection Satıcı ile alıcı arasında bir sözleşme ile önceden belirlenmiş, fiyat veya fiyat artışları sistemi.

Navlun Bedeli – Freight Charges, Freight Rates Uluslararası taşıma için istenen ücret.

Dağıtılmış Stok – Distributed İnventory Aynı malzeme stoğunun farklı yerlerde bulundurulması.

Tahmin Doğruluğu – Forecast Accuracy Tahmin ile gerçek talep arasındaki farkın, gerçek talebin bir yüzdesi olarak hesaplanması sonucunda bulunan bir matemetiksel değer.

İstiflenebilirlik Matrisi – Stackability Matrix İstiflenerek yerleştirilmesi gereken ürünler arasındaki ilişkileri (yan yana konulabilir, üst üste konulabilir, boşluklu konulabilir vb.) gösteren bir kare matris.

Üretimden Nakliyeye Toplam Süre – Complete Manufacture to Ship Time Ürünün üretici tarafından sevkedilebilir olduğunun bildirilmesinden, müşteriye gönderilmesine kadar geçen ortalama süre.

Sabit Ürün Gözü – Fixed Slot Belli bir stok kalemini yerleştirmek için ayrılmış yer.

Aktarma Merkezi Anlaşmaları – Hub – and – spoke Aggrementes Havayolu şirketlerinin bir havalimanının aktarma merkesi olması konusunda anlaşmaları (Yükler öncelikle bu merkeze gider ve oradan dağıtılır. Bu durum, yükün doğrudan uçuş yapması olasılığını azaltır, ancak toplam verimliliği arttırır.).

Sürekli İkmal Programı – Continuous Replenishment Planning (CRP) Üreticiden satış noktalarına doğru sürekli ve hızlı ürün akışını sağlamak için tedârik zinciri içindeki bilgi ve mal akışını düzenleme çalışması (Zincir içindeki bir noktada stokların belirli bir düzey altına inmesi ile sistem tetiklenir ve program devreye girer.)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.