0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Raflar Arası Açıklık – Rack Unit Clearance Nedir? Ne demektir?

0

Raflar Arası Açıklık – Rack Unit Clearance Nedir? Ne Demektir?

Raflar Arası Açıklık – Rack Unit Clearance Nedir? Ne Demektir?, İçine girilebilir veya içinden geçilebilir raflarda, verimli bir elleçleme yapılabilmesi için, rafa konulan malzemeler arasında bırakılması istenen dikey açıklık.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Raflar Arası Açıklık – Rack Unit Clearance nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı İçine girilebilir veya içinden geçilebilir raflarda, verimli bir elleçleme yapılabilmesi için, rafa konulan malzemeler arasında bırakılması istenen dikey açıklık.

Raflar Arası Açıklık – Rack Unit Clearance sözlük anlamı İçine girilebilir veya içinden geçilebilir raflarda, verimli bir elleçleme yapılabilmesi için, rafa konulan malzemeler arasında bırakılması istenen dikey açıklık.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Zararlı Madde – Hazardous Material Depolama ve taşıma sırasında sağlık, güvenlik ve hasar açısından risk doğurabilecek madde.

Mahrece İade – Return to Origin İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithalatçı firmanın malzemeleri ihracatçı firmaya iade etme işlemi.

Mezanin Tip Raf Sistemi – Mezzanine Rack System Özellikle küçük ve çok sayıda ürün çeşidinin sözkonusu olduğu durumlarda kullanılan, mal yerleştirme ve toplamayı yapacak personelin boyu ile orantılı olan, tek veya çok katlı platformdan oluşan raf sistemi.

Bekleme Süresi – Dwell Time Yükün fiziksel olarak hareket etmediği süre.

Çeviklik – Agility Talep ve tedârikteki âni değişimlere hızla yanıt verebilmek; beklenmeyen dış kaynaklı olumsuz şok gelişmelerle rahatlıkla başa çıkabilmek.

Destek Çubuğu – Bracing Bars Bir rafı oluşturmada kullanılan temel bağlantı elemanı (İki ayak arasında taşıma veya dayanıklılığı arttırmak amacıyla yatay veya çapraz olarak kullanılırlar, birbirlerine kaynak yoluyla veya civata kullanılarak birleştirilirler)

Sabit Depolama Politikası – Dedicated Storage Policy Her ürünün, kendisi için ayrılmış özel bir alana depolanması politikası.

Gemi Ambar Kapağı – Hatch Gemilerin yük ambarının kapağı.

Yeniden Depolama – Re Warehousing Ürünlere yer açmak ya da ürünleri birleştirmek için depodaki partilerin yeniden elleçlenmesi (Bu uygulama, iadelerin elleçlenmesini de içerir. Aynı zamanda, iade işlemlerini kolaylaştırmak için üst raf katlarından ya da ürün yığınlarından azaltmalar yapılması durumunu da ifâde eder. Bu durum, depolamadaki başlıca gizli mâliyetlerdendir.)

Tahmin – Forecasting Sezgi, deneyim ve verilere dayanarak; gelecekteki belli bir zaman aralığı için, tahmini istenen parametrelere (satış, tüketim, enflasyon, nüfus vb.) ilişkin değerlerin kestirilmesi, öngörülmesi.

Seçenek Teklif İsteği – Alternative Request for Proposals Acenta kullanımında gereksinimlerii karşılamak üzere yenilikçi çözüm seçenekleri içeren teklifler isteme.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.