0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Rastsal Yerleştirme Sistemi – Locator System Location System Nedir? Ne demektir?

0

Rastsal Yerleştirme Sistemi – Locator System Location System Nedir? Ne Demektir?

Rastsal Yerleştirme Sistemi – Locator System Location System Nedir? Ne Demektir?, Rastsal stoklama politikasını uygulamak amacıyla ürünlere yer tahsisi yapan depo yerleştirme sistemi (Böylece ürünün özelliklerine uygun yer ataması ve daha verimli alan/hacim kullanımı sağlanır)

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Rastsal Yerleştirme Sistemi – Locator System Location System nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Rastsal stoklama politikasını uygulamak amacıyla ürünlere yer tahsisi yapan depo yerleştirme sistemi (Böylece ürünün özelliklerine uygun yer ataması ve daha verimli alan/hacim kullanımı sağlanır)

Rastsal Yerleştirme Sistemi – Locator System Location System sözlük anlamı Rastsal stoklama politikasını uygulamak amacıyla ürünlere yer tahsisi yapan depo yerleştirme sistemi (Böylece ürünün özelliklerine uygun yer ataması ve daha verimli alan/hacim kullanımı sağlanır)

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Donmuş Bölge – Frozen Zone Üretim programının, öngörülen bir süre içinde değiştirilmemek üzere kesinleştirildiği kısmı.

Dip Tarama – Dredging Deniz, nehir, kanal tabanındaki çamurun kazılarak gemilerin ilerlemesi veya yanaşması için derinlik kazandırılması.

X – MODALL – The Optimised Exchange Between All Modes of All Conforming Consignments Tüm sevkiyatların bütün taşımacılık modları arasında en etkin ve verimli bir şekilde aktarımını sağlamaya yönelik proje.

İhale Teminatı – Bid Bond – Bid Deposit İhaledeki bir teklif sahibinin, ihâleyi kazandıktan sonra sözleşmeyi reddetmesi durumunda belirli bir miktar paranın üçüncü parti bir finansman şirketi tarafından garanti altına alındığını ve ödeneceğini belirten bir anlaşma.

Üretimden Nakliyeye Toplam Süre – Complete Manufacture to Ship Time Ürünün üretici tarafından sevkedilebilir olduğunun bildirilmesinden, müşteriye gönderilmesine kadar geçen ortalama süre.

Özel Antrepo – Fictive Bonded Warehouse Bir firmanın salt kendine ait gümrüklü malları depoladığı antrepo tipi.

İhracat – Export Malların içinde bulunulan ülkeden bir başka ülkeye gönderilmesi yolu ile oluşan ticaret.

TRACECA – TRAnsport Corridor Europe Caucasus Asia İpek Yolunun yeniden canlandırılması amacıyla bir Avrupa – Kafkasya – Asya çok modlu taşımacılık koridoru oluşturmak için 12 ülkenin yaptığı çok taraflı temel anlaşma.

İkili Kiriş – Beams İki ayak arasında, paletli yükleri taşıyan yatay çift kirişli yapı (Kiriş uzunlukları, yükün özelliğine (boyut ve ağırlık) göre, genellikle 1,2 – 4 m. arasında değişir.)

Gelir Yönetimi – Yield Management Gelirlerin verimli uygulamalar ile arttırılması.

İçine Girilebilir Raf – Drive – İn Rack İçine çaka girmesine izin veren, ürünlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor alanından tasarruf sağlayan, ürünlerin arkadan öne doğru yerleştirildiği, az çeşit malın yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf (Bu raflarda FIFO uygulaması zordur)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.