0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ray Açıklığı – Gauge, Rail Openness Nedir? Ne demektir?

0

Ray Açıklığı – Gauge, Rail Openness Nedir? Ne Demektir?

Ray Açıklığı – Gauge, Rail Openness Nedir? Ne Demektir?, Belirli standartlara göre, demiryollarında raylar arasındaki genişlik.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan Ray Açıklığı – Gauge, Rail Openness nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Belirli standartlara göre, demiryollarında raylar arasındaki genişlik.

Ray Açıklığı – Gauge, Rail Openness sözlük anlamı Belirli standartlara göre, demiryollarında raylar arasındaki genişlik.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Envanter – İnventory İşletmedeki tüm demirbaş ve stokların fiziksel ve/veya malî listesi.

Toplama – Picking Malzemelerin müşteri sipârişi doğrultusunda gönderilmek üzere bulunduğu depodaki lokasyonlardan toplanması işlemi.

Ex Beyan – Ex Declariation İhracat beyannamesi.

Takım Bozma – Non kitting Monte edilmiş bir takımın, bileşenlerine veya parçalarına ayrıştırılması, demontajı.

Barkod – Bar Code Otomatik tanımlama teknolojisi kapsamında, bir optik okuyucu aygıt ile okunarak bilgisayar ortamına sayı, karakter ya da bunların karışımı olarak aktarılabilen, farklı kalınlıklardaki çizgi – boşluk kombinasyonları.

Depolama Maliyeti – Storage Cost Malzemelerin fiziksel olarak depolanması (kira/amortisman, ısıtma, aydınlatma, sigorta, genel giderler vb.) ve elleçlenmesi (malzeme boşaltma, mal kabul, gruplama, paket açma, paket bölme, istifleme, yerleştirme, eksik tamamlama, toplama, yükleme vb.) ile ilgili masraflar.

Esnek Miktarlı Sözleşme – Quantity Flexibility Contract Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve satıcının satılamayan her ürünün belli bir miktarı için geri ödeme yaptığı sözleşme.

Aktarma – Transship, İnterchange Bir araç ile gelen yüklerin boşaltılarak, herhangi bir özel işleme tâbi tutulmadan kısa bir süre içinde sevkedilmek üzere başka bir araca yüklenmesi işlemi. Hatlar arasında bir taşıyıcıdan diğer taşıyıcıya yükün aktarılması.

İhale Örnek Dosyası – Bid Award File Gelecekteki fiyat teklifleri için karşılaştırabilir bilgi sağlamak veya gizli anlaşmaların olup olmadığının saptamak üzere ihaleye giren firmalara yönelik olarak hazırlanan dosya veya numûne.

ABC Sınıflandırma Yöntemi – ABC Classification Method Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılması.

Değer Zinciri – Value Chain Müşteri isteklerine göre ilk madde/hizmetin temininden son madde/hizmet tüketimine kadar olan süreçte yer alan, birbirleriyle malzeme, hizmet ve bilgi akışı şeklinde ilişkilileri olan ve ürüne değer ekleyen işlemler bütünü.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.