0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

RO – RO Taşımacılığı – Roll On Roll Off (RO – RO) Transportation Nedir? Ne demektir?

0

RO – RO Taşımacılığı – Roll On Roll Off (RO – RO) Transportation Nedir? Ne Demektir?

RO – RO Taşımacılığı – Roll On Roll Off (RO – RO) Transportation Nedir? Ne Demektir?, Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma araçlarının Ro – Ro gemilerine bindirilerek uzun mesafenin denizyolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda karayolu taşımacılığı ile biten kombine taşımacılık şekli.

Lojistik Yönetimi Terimleri olarak kullanılan RO – RO Taşımacılığı – Roll On Roll Off (RO – RO) Transportation nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma araçlarının Ro – Ro gemilerine bindirilerek uzun mesafenin denizyolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda karayolu taşımacılığı ile biten kombine taşımacılık şekli.

RO – RO Taşımacılığı – Roll On Roll Off (RO – RO) Transportation sözlük anlamı Karayolu taşımacılığı ile başlayan, karayolu taşıma araçlarının Ro – Ro gemilerine bindirilerek uzun mesafenin denizyolu ile gerçekleştirildiği ve sonunda karayolu taşımacılığı ile biten kombine taşımacılık şekli.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Senaryo Planlaması – Scenario Planning Olası koşulların zamana göre değişimini öngörerek seçenek uygulamalara yönelik etkin kararların verilmesinde kullanılan bir plânlama yaklaşımı.

Lardner Kuralı – Lardner Law Taşıma mâliyetleri yarıya indirilirse ürünlerin sunulabileceği pazar alanının 4 kat artacağını ifâde eden kural.

Teslim Ürünün son alıcıya dağıtım kanalları vasıtasıyla ulaştırılmasıdır.

Dengelenmiş Performans Kartı – Balanced Scorecard Finansal ve finansal olmayan iş performansı ölçümlerinin dengesinden oluşan sistematik bir performans değerlendirme sistemi.

Transpalet – Pallet Jack Depoda sipâriş toplama, araç yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan, alçak konumlarda çalışmaya elverişli malzeme elleçleme ekipmanı.

Üretim Yönetimi Derneği – The Association for Operations Management (APICS) APICS, merkezi Chicago – Illinois / ABD olan, üretim/operasyon yönetimi, envanter, tedârik zinciri, malzeme yönetimi, satınalma ve lojistik alanlarında küresel olarak lider ve bilgi sağlayıcı, önceki açılımı American Production and Inventory Control Society olan kurum.

Dara – Tare Weight Taşıma kabının boş ağırlığı. Taşıma aracının boş ağırlığı.

Mal Kabul Alanı – Receiving Dock Depoya gelen malzemenin kabul işlemlerinin yürütüldüğü alan.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı – İnternational Road Transport – Transports İnternationaux Routiers (TIR) (Fransızca) Uluslararası Karayolu Taşımacılığının kısaltılmış adı (Türkiye?de hatalı bir biçimde taşımacılıkta kullanılan bir araç adı olarak da günlük kullanım dilinde geçmektedir)

Etiketleme – Labelling Etiket ile ürün tâkibi yapılan depolarda, ürünün depoya alınmadan önce ürüne uygulanan kodlama işlemi.

Özel Marka – Private Label Bir şirketin kendi adı ile tasarladığı, ürettiği veya ürettirdiği ürün (Aynı zamanda şirket markası veya pazarlama markası olarak da adlandırılır.)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.